Hội nghị lần thứ 12 Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân Khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

31/01/2024 - 04:50 PM
Sáng ngày 31/01/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân tổ chức Hội nghị lần thứ 12 để thông qua một số nội dung về công tác Đại hội.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận; Khổng Minh Thảo - UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân cùng 45 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V.
Hội nghị lần thứ 12 có nhiệm vụ nghiên cứu, trao đổi, thông nhất thông qua Đề án về nhân sự Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024- 2029 và Nghị quyết triệu tập Đại hội MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029 . Đồng thời hội nghị cũng đã tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Sau khi nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày dự thảo Đề án nhân sự và Nghị quyết triệu tập Đại hội, các vị Ủy viên Ủy ban tham dự Hội nghị đã có những trao đổi thống nhất và 100% đã nhất trí thông qua Đề án nhân sự và Nghị quyết triệu tập Đại hội.
 Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVUT, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Khổng Minh Thảo - UVTV, Chủ tịch MTTQ Việt Nam quận đã đánh giá cao tinh thần làm việc của các vị Ủy viên Ủy ban đồng thời trên cơ sở các nội dung đã được Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá V quyết nghị, giao Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận và Tiểu ban Nhân sự lập kế hoạch, phương án, ra quyết định phân bổ Đại biểu chính thức tham dự Đại hội cho MTTQ Việt Nam các phường, các tổ chức thành viên của Mặt trận; Phối hợp chặt chẽ với UBND Quận, Ban Thường vụ các tổ chức thành viên chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Đại hội. Đồng thời, tranh thủ sự hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy Thanh Xuân để tổ chức Đại hội đạt kết quả tốt đẹp.
Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thống nhất phát động đợt thi đua, kêu gọi các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thi đua, lập thành tích tạo bầu không khí phấn khởi chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam quận, thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội quận năm 2024.
 
Uỷ ban MTTQ quận Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020