Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 -2024

24/11/2023 - 02:54 PM
Sáng ngày 24/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khóa XVI, nhiệm kỳ 2019-2024, thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023, dự thảo Chương trình thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Âu Thu Khanh - Chuyên viên Ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; Lê Thị Kim Huệ - UVTV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận; Hà Anh Tuấn - QUV, Phó Chủ tịch UBND Quận; Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch UBND quận Hà Anh Tuấn thông báo tình hình kinh tế - xã hội của Quận năm 2023.
Báo cáo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, trong năm qua cùng với việc chủ động triển khai các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, nhiều nội dung, nhiệm vụ theo chương trình và đột xuất, phát sinh cũng được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai quyết liệt, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, triển khai chương trình công tác đạt được nhiều kết quả. Tại hội nghị đã có 2 ý kiến tham luận để làm rõ chương trình thống nhất hành động năm 2024…
 
Đồng chí Nguyễn Anh Cường – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận tặng hoa chúc mừng 02 đồng chí Nguyễn Minh Hùng và Đinh Thị Thu Huyền giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận khóa XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ và đoàn kết, hội nghị đã thống nhất thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2023, dự thảo Chương trình thống nhất hành động 2024 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Hiệp thương kiện toàn, bổ sung, thay thế 02 vị Ủy viên Ủy ban và hiệp thương 02 đồng chí Nguyễn Minh Hùng và Đinh Thị Thu Huyền cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa khoá XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ủy ban MTTQ Quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020