Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

02/08/2022 - 02:16 PM
Chiều ngày 26/7/2022, tại trụ sở quận Tây Hồ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười bốn Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 để thông qua dự thảo Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Diệu HươngUVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ và 46 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Tại hội nghị, đồng chí Dương Việt Hùng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và nội dung, chương trình tập huấn năm 2022.
Đồng chí Bùi Thị Lan Phương - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ thông tin tới các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tán thành và nhất trí, đánh giá cao nội dung báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả công tác Mặt trận trên các lĩnh vực, có số liệu minh chứng cụ thể, khẳng định  được vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; Giám sát và phản biện xã hội xây dựng Đảng, chính quyền…Đặc biệt thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ giám sát việc chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ giai đoạn 2022; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022
Phát biểu tại hội nghị Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ ghi nhận kết quả công tác Mặt trận trong 6 tháng đầu năm 2022  của Ủy ban MTQT Việt Nam quận, đặc biệt trong công tác vận động ủng hộ các loại quỹ nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Trong 3 tháng đầu năm 2022 đợt cao điểm dịch Covid-19, MTTQ Việt Nam quận đã chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở và động viên các ban công tác Mặt trận chủ động, sáng tạo thực hiện tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân, thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đặc biệt trong thực hiện “Tang văn minh tiến bộ” đạt 99,79% với 7/8 phường đạt 100%. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm theo Chương trình thống nhất hành động năm 2022, đồng chí đề nghị MTTQ từ quận đến phường tích cực tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn về Quy hoạch 1/500 đồ án Quy hoạch chi tiết trục không gian trung tâm bán đảo Quảng An, quận Tây Hồ. Tiếp tục giám sát công tác quản lý đất đai, TTXDĐT. Tích cực nâng cao vai trò giám sát của MTTQ trong thời gian tới.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đề nghị các tổ chức thành viên; MTTQ các phường sẽ cố gắng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và tiếp tục phát huy công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới.
Hoàng Hương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020