Hội nghị lần thứ 15 Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng thành công tốt đẹp

01/06/2024 - 03:38 PM
Chiều 30/5/2024, tại trụ sở cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quận, Uỷ ban MTTQ Việt quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị lần thứ 15. Đây là hội nghị cuối cùng của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, có ý nghĩa rất quan trọng để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường trực và đông đủ các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá XV. Hội nghị đã được nghe bà Nguyễn Xuân Diệp - Uỷ viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thay mặt Ban Thường trực báo cáo các nội dung tiếp thu điều chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội. Bà Nguyễn Hiền Phương - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận trình các đề án nhân sự Uỷ ban, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khoá XVI, đề án nhân sự đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo quyết định phân bổ của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Hội nghị đã dân chủ thảo luận và thông qua các đề án nhân sự, các nội dung báo cáo và văn kiện trình Đại hội; đã thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội và các nội dung chuẩn bị Đại hội theo Tờ trình của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày 13 và 14/6/2024 tại Trung tâm Chính trị quận (Số 8 phố Bùi Ngọc Dương).

Sau thành công của hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận sẽ tiến hành hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ 16, sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn, niềm vui chung của hệ thống Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân quận Hai Bà Trưng.
Nguyễn Hiền Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020