Hội nghị lần thứ 8 - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024

23/07/2022 - 03:50 PM
Chiều ngày 22/7/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 với 4 nội dung: (1) Sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; (2) Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện chính quyền đô thị trên địa bàn quận; (3) Kiện toàn Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024; (4) Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 11 phường. Đồng chí Khổng Minh Thảo – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận chủ trì hội nghị.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và cơ sở đã chủ động, kịp thời xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm; Thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với Thường trực HĐND –UBND quận theo quy chế phối hợp công tác và Kế hoạch Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Phối hợp với HĐND và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng giám sát, phát huy vai trò của MTTQ tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt hiệu quả thiết thực.
Hệ thống MTTQ từ quận đến cơ sở, các tổ chức thành viên tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chính sách dân tộc, tôn giáo; vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là làm tốt công tác phòng, chống dịch, vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, đạt hơn 2,6 tỷ đồng (vượt 3,8% so với năm 2021, vượt 113% so với đăng ký từ  đầu năm với Thành phố). Tích cực tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng an sinh xã hội và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, chăm lo cho người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, được Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của quận.
Việc triển khai thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận kịp thời, đồng bộ và bài bản, nhận được sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ và kỳ vọng của người dân. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, UB MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đã tổ chức thực hiện các quy trình đảm bảo nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hộiNghị định số 32/2021/-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ; được các tầng lớp Nhân dân đồng tình, ủng hộ, trong đó, hệ thống MTTQ các cấp phát huy cao hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội khi không tổ chức HĐND phường, công tác chăm lo đời sống và bảo vệ lợi ích của Nhân dân ngày càng được quân tâm hơn.
Thực hiện Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc, hội nghị đã tiến hành kiện toàn ông Nghiêm Xuân Công – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thanh Xuân Trung là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân nhiệm kỳ 2019-2024 đảm bảo đúng quy trình, quy định (tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%).
Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Quận ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao khen thưởng cho các tập thể hoàn thành xuất sắc việc thực hiện Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022. Các chương trình, kế hoạch đề ra đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Vai trò của MTTQ các cấp ngày càng được nâng cao; phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, chào mừng các ngày lễ lớn của Đất nước, Thủ đô và của quận, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Phương hướng thời gian tới, MTTQ quận và các phường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022.
Để động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ làm công tác Mặt trận, đồng thời ghi nhận những đóng góp của hệ thống MTTQ các cấp đối với kết quả chung của toàn quận, hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trong phong trào thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2021 đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Mai và cá nhân bà Trần Phương Linh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Khương Đình; tổ chức biểu dương, khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đối với 11 tập thể trong thực hiện Cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022.
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020