Hội nghị lần thứ II Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019-2024.

08/08/2019 - 05:27 PM
Chiều ngày 01/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thông qua Quy chế làm việc của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư  Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Mạnh Huy – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể huyện và Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024
Hội nghị được nghe Dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; thông báo kết quả  kỳ họp thứ  IX của HĐND huyện; thông báo kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện, với 8 ý kiến tham luận.
6 tháng đầu năm 2019, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Xuyên đã thực hiện tốt nhiệm vụ MTTQ, các chương trình phối hợp; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân đoàn kết chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.
Huyện, xã, thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024; tổ chức nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2019-2024, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.
Triển khai và thực hiện tốt các nội dung công tác năm 2019 với chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị” và chủ đề của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội “Nâng cao năng lực hoạt động của Mặt trận các cấp TP Hà Nội” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh chuyên đề năm 2019; phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân, bàn xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam”
Kết quả 158/158 thôn, tiểu khu, khu dân cư và 28/28 xã, thị trấn tổ chức hội nghị với 22.056 đại biểu dự và có 936 ý kiến phát biểu tham luận, bàn bạc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở; 6 tháng 2019, đã vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” toàn huyện được 357 triệu đồng cùng với nguồn xã hội hoá của TP, vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo cho người nghèo; quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã trích 379 triệu động, hỗ trợ, tặng 720 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (trong đó cấp huyện 440 suất, cấp xã, TT: 280 suất); hỗ trợ 7 hộ nghèo, khó khăn (mỗi hộ 3 triệu đồng) xây dựng nhà ở do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Liên đoàn lao động các cấp huyện xây dựng nhà mái ấm tình thương và mái ấm Công đoàn; tổ chức thăm và hỗ trợ 01 hộ gia đình ở tiểu khu Phú Mỹ, thị trấn Phú Xuyên bị cháy nhà 46 triệu; hỗ trợ 01 hộ gia đình ở Phú Túc có người bị sét đánh 16 triệu đồng; hỗ trợ 01 gia đình hộ nghèo xã Nam triều có người chết do mắc bệnh hiểm nghèo 10 triệu đồng; hỗ trợ 01 gia đình hộ nghèo ở xã Đại Thắng có lao động chính bị ngã dáo chết 5 triệu đồng từ nguồn quỹ “Cứu trợ” của TP và huyện. Vận động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” nộp về TP được 908 triệu đồng. Ngoài ra, đã phối hợp vận động ủng hộ các quỹ:  “Bảo trợ trẻ em”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “nhân đạo, từ thiện” hiệu quả
Tổ chức tiếp xúc cử tri, trực tiếp công dân, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, đối thoại Nhân dân.., đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội được nhân dân đồng tình ủng hộ, đem lại nhiều hiệu quả góp thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng chính trị giữ vững.
Đ/c Nguyễn Văn Cương Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ và đồng chí Nguyễn Mạnh Huy - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Mặt trận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019; chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, đồng thời nhấn mạnh MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện cần bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của MTTQ cấp trên và tình hình thực tiễn ở cơ sở, chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên tiếp tục.
Nguyễn Duy Thanh – MTTQ huyện Phú Xuyên

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020