Hội nghị lần thứ mười lăm Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024

10/12/2022 - 04:37 PM
Sáng ngày 08/12/2022, tại trụ sở quận Tây Hồ, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ đã tổ chức Hội nghị lần thứ mười lăm Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024 để thông qua dự thảo Báo cáo công tác Mặt trận năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, kiểm điểm cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; Thông báo nội dung xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2022 và Kiện toàn 07 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024.
Tại hội nghị, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tán thành và nhất trí, đánh giá cao nội dung báo cáo đánh giá toàn diện về kết quả công tác Mặt trận trên các lĩnh vực, có số liệu minh chứng cụ thể, khẳng định  được vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân; Giám sát và phản biện xã hội xây dựng Đảng, chính quyền…Đặc biệt trong năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thành lập 5 đoàn giám sát độc lập với nội dung: Giám sát việc chỉ đạo giải quyết nhiệm vụ khó khăn, phức tạp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao của các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ năm 2022; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND các phường trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022; Giám sát công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn quận Tây Hồ năm 2022; Giám sát các trường hợp vi phạm quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị do Ban thanh tra nhân dân các phường kiến nghị năm 2022; Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị, Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ ghi nhận kết quả công tác Mặt trận trong năm 2022  của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ, đánh giá cao kết quả đạt được và những thành tích Quận Tây Hồ gồm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tây Hồ tiếp tục được thực hiện hiệu quả, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã giới thiệu 01 cá nhân tiêu biểu là ông Hà Duy Quang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Phụ đề xuất MTTQ Việt Nam Thành phố giới thiệu và nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo” đã có 4 mô hình tiêu biểu được đề xuất khen thưởng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Tây Hồ giám sát trách nhiệm nêu gương với người đứng đầu cấp ủy năm 2022” do nhóm tác giả Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ; Mô hình thi đua ‘‘Đoàn kết sáng tạo’’ nâng cao năng suất lao động ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình… do nhóm tác giả Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tứ Liên ; Mô hình ‘‘Đoàn kết sáng tạo’’ Ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền giới thiệu, hướng dẫn các thủ tục dịch vụ công trực tuyến do nhóm tác giả Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bưởi; Mô hình ‘‘Camera cảm biến giám sát tuyên truyền đảm bảo trật tự đô thị văn minh’’ nhằm tăng cường cảnh quan đô thị  ‘‘Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp’’ do nhóm tác giả Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Tây Hồ. Điển hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2022 khen thưởng mô hình “Tuyên truyền Nhân dân xây dựng “Ngõ văn minh đô thị” tại ngõ 444 Thụy Khuê của Ban công tác số 6 phường Bưởi; 02 điển hình là Bà Phạm Thị Hồng Chuyên - Ban công tác số 18 phường Phú Thượng. Quỹ Vì người nghèo quận hỗ trợ xây mới 03 nhà “Đại đoàn kết” (đạt 150% chỉ tiêu được giao), với số tiền 150.000.000 đồng. Thực hiện cuộc vận động “Tang văn minh tiến bộ” năm 2022 đến nay đã có 589/593 trường hợp người mất thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 99,26%, có 5/8 phường đạt tỷ lệ hỏa táng 100%. Vận động ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam đạt 1.082.803.063 đồng (đạt 154,6% kế hoạch, đạt 107,1% so với năm 2021) được nhận Bằng khen của Thành phố. Quỹ đền ơn đáp nghĩa vận động được 1.189.597.500 đồng đạt 198% kế hoạch năm 2022.
Tại hội nghị, đã kiện toàn chia tay và kiện toàn 7 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đến từ các tổ chức thành viên, các chuyên gia của các đơn vị. Đại diện các vị Ủy viên được kiện toàn xin hứa sẽ tiếp tục nâng cao nghiệp vụ công tác Mặt trận để xây dựng quận Tây Hồ trở thành trung tâm dịch vụ văn hóa, du lịch của Thủ đô Hà Nội.
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và đề nghị các tổ chức thành viên; MTTQ Việt Nam các phường sẽ cố gắng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và tiếp tục phát huy công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới.
Hoàng Hương 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020