Hội nghị lần thứ XI Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024

15/07/2023 - 04:19 PM
Chiều ngày 14/7/2023, tại Hội trường khu liên cơ quan quận Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị lần thứ XI Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hà – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Nguyễn Quốc Long – UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận uỷ; Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Vũ Xuân Trường – QUV, Phó chủ tịch UBND quận; Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội quận; các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng, Phó trưởng ban TTND, GSĐTCCĐ phường; Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm 02 Ban tư vấn của MTTQ Việt Nam quận.
Sau thông báo kết quả về KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, nhiện vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của UBND quận; Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội MTTQ các cấp quận Long Biên, nhiệm kỳ 2024 – 2029; hội nghị có 03 ý kiến phát biểu tham luận của Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường về: Vai trò tham mưu của MTTQ phường thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, vai trò của MTTQ trong việc triển khai thực hiện chủ đè năm của quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”, hướng dẫn hoạt động của Ban TTND, Ban GSĐTCCĐ, 01 ý kiến của Đoàn thanh niên quận về công tác phối hợp của các đoàn thể thực hiện chủ đề năm của quận…Hội nghị biểu dương khen thưởng 14 Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2023.
       Đ/c Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phát biểu.
Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Mạnh Hà – Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác MTTQ 6 tháng đầu năm 2023, công tác vận động, tuyên truyền được thực hiện đa dạng, linh hoạt, chủ động tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và MTTQ là cơ quan thường trực theo dõi thực hiện chủ đề năm của quận và tiếp tục thực hiện Kế hoạch chuyên đề 211 của Quận uỷ năm 2019 về phát động toàn dân tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên, biểu dương 14 Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường được khen thưởng. Ghi nhận, trao đổi ý kiến về phân công tiếp xúc cử tri tại phường có nội dung cụ thể cho MTTQ, chỉ đạo hướng dẫn gộp quy chế phối hợp giữa tổ trưởng dân phố và Ban quản trị nhà chung cư, Ban công tác mặt trận với Ban quản trị nhà chung cư thành một văn bản; Triển khai thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, mở rộng khen thưởng thực hiện chủ đề năm ở cơ sở… và nhấn mạnh từ nay đến hết năm 2023 MTTQ các cấp quận quan tâm: Triển khai linh hoạt, sáng tạo, động bộ chương trình công tác; quan tâm giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, dịch sốt xuất huyết; Lấy ý kiến hồ sơ Luật Thủ đô sửa đổi, tăng cường giám sát, phản biện xã hội, đối thoại, quan tâm nội dung công việc thực hiện chủ đề công tác năm, mô hình phần việc đăng ký chào mừng 20 năm thành lập quận; giám sát TTĐT, VSMT, hoạt động của CLB tình nguyện vì môi trường… tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, triển khai kế hoạch Đại hội MTTQ các cấp quận Long Biên đạt kết quả cao…
 
   
Các đồng chí lãnh đạo và tập thể Uỷ ban MTTQ phường được khen thưởng
Phát biểu tiếp thu Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cám ơn sự quan tâm dự, chỉ đạo của lãnh đạo quận và đề nghị hệ thống MTTQ quận rà soát chương trình công tác năm, đổi mới phong trào thi đua yêu nước… để thực hiện chương trình công tác năm 2023 đạt kết quả cao, toàn diện.
Cùng ngày Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã biểu quyết bổ sung 01 thành viên là Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh quận Long Biên, kiện toàn 02 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận là Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh quận Long Biên và Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Gia Thuỵ./.
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020