Hội nghị lần thứ XIII Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên nhiệm kỳ 2019 – 2024

23/01/2024 - 05:46 PM
Chiều ngày 23/01/2024, tại phòng họp số 02 Quận uỷ, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị lần thứ XIII Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thành -  UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí Phó Chủ tịch, Uỷ viên Thường trực, các ông bà Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận.
Đồng chí Vũ Thị Thành -  UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị
Thực hiện Hướng dẫn số 52/HD-MTTW-BTT ngày 24/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội về việc “Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024- 2029; Thông tri số 14-TT/QU, ngày 12/7/2023 của Quận uỷ Long Biên về Đại hội MTTQ Việt Nam các phường và Đại hội MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và Kế hoạch số 55/KH-MTTQ-UB ngày 18/07/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về việc “Tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận Long Biên tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thành phố Hà Nội thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Tại hội nghị, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo Hội nghị về Dự thảo đề án hiệp thương cử Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khoá V, nhiệm 2024 – 2029 gồm 51 vị, đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng, thành phần cơ cấu theo văn bản hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Dự thảo báo cáo chính trị lần 1 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của MTTQ quận. Các đại biểu dự hội nghị nhất trí với Dự thảo đề án hiệp thương cử Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khoá V, nhiệm 2024 – 2029 và Dự thảo báo cáo chính trị lần 1.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Thị Thành đề nghị các ông, bà Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục nghiên cứu Dự thảo báo cáo chính trị góp ý trực tiếp bằng văn bản vào Dự thảo, bằng văn bản viết, đánh máy, gửi nhóm zalo về MTTQ Việt Nam quận để tiểu ban văn kiện tiếp thu, chỉnh sửa để tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, các tổ chức thành viên … trước tết nguyên đán để tiếp tục hoàn thiện báo cáo cùng với các công tác chuẩn bị Đại hội.
Cùng ngày Ban thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận rút kinh nghiệm công tác Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng với Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và đề nghị các phường quan tâm chuẩn bị các tài liệu Đại hội chu đáo./.
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020