Hội nghị lần thứ XIV Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

23/03/2024 - 04:47 PM
Chiều ngày 22/3/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị lần thứ XIV nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Vũ Thị Thành – UVTV Quận uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Trưởng, Phó ban tư vấn Dân chủ pháp luật và Văn hóa xã hội MTTQ quận.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Nguyễn Thu Ngần – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày Báo cáo quá trình xây dựng và tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019 – 2024; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam quận, nhiệm kỳ 2024-2029 và Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Uỷ ban Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Tại hội nghị đã có 13 ý kiến phát biểu cơ bản đánh giá cao chất lượng nội dung báo cáo đã chỉnh sửa, bổ sung số liệu sau khi xin ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo lần 3. Tuy nhiên các đại biểu đã phát biểu đóng góp bổ sung thêm một số nội dung: báo cáo cần có sự cân đối, hài hòa giữa các mục, tránh tình trạng phần kết quả được đánh giá quá dài, thiếu tính khái quát; cập nhật trong báo cáo số liệu của các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; bổ sung thêm hoạt động của các tổ chức xã hội nghề nghiệp; rà soát điểu chỉnh lại chỉ tiêu Đại hội qua đó xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ, đề ra giải pháp nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ quận trong nhiệm kỳ tiếp theo. 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Mạnh Điềm – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đánh giá cao các ý kiến tham gia góp ý đề nghị bộ phận biên tập tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện báo cáo chính trị được chất lượng. Yêu cầu dự thảo Báo cáo chính trị phải tạo nên sự đổi mới mạnh mẽ về mặt nội dung, phương thức hoạt động; bố cục hài hòa với phương hướng nhiệm vụ, những số liệu trong báo cáo cần xây dựng phục lục kèm theo để minh chứng đánh giá kết quả thực hiện. Bổ sung kết quả nổi bật của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp để minh họa, làm phong phú cho báo cáo.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Vũ Thị Thành cám ơn, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý giao cho các tiểu ban tiếp tục hoàn thiện dự thảo và đề nghị các bác, các đồng chí tiếp tục quan tâm theo dõi, góp ý về mọi mặt để công tác chuẩn bị các văn bản Đại hội đại biểu MTTQ quận Long Biên hoàn thiện góp phần tạo thành công Đại hội MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày tờ trình về việc bổ sung kiện toàn đồng chí Ngô Đức Huy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thạch Bàn và đồng chí Nguyễn Thị Châm – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ngọc Thụy là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 41/41 các ông, bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận có mặt tại hội nghị giơ tay biểu quyết đạt 100%.
Hoàng Ngọc Quang
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020