Hội nghị lần thứ XV Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024

08/05/2024 - 04:49 PM
Chiểu ngày 3/5/2024, tại phòng họp số 2 Quận uỷ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị lần thứ XV khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024 để xin ý kiến một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Long Biên lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.
Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Mạnh Điểm - Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Lê Thuỳ Linh – QUV, Phó Trưởng ban Tổ chức Quận ủy và 41/50 ông, bà Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2019-2024.
 
Tại hội nghị các ông, bà  Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tập trung thảo luận dự thảo Đề án nhân sự Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2024- 2029 đảm bảo sự thống nhất về số lượng, cơ cấu, thành phần và nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Uỷ viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; thảo luận góp ý bổ sung vào dự thảo báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa IV, nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo chương trình hành động Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029; dự thảo chương trình Đại hội trình Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2024-2029.

Bên cạnh đó thực hiện Hướng dẫn số 52/HD-MTTQ-BTT ngày 24/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Căn cứ Quy định số 03-QĐ/QU, ngày 01/11/2023 của Quận ủy Long Biên về quản lý cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thực hiện quy trình 5 bước xin ý kiến giới thiệu nhân sự cán bộ chuyên trách MTTQ quận tham gia Ủy viên Uỷ ban, Ban Thường trực, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 trên tinh thần dân chủ phát huy vai trò trách nhiệm cá nhân. Các ông bà Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã bỏ phiếu tín nhiệm, phiếu biểu quyết giới thiệu cán bộ chuyên trách MTTQ quận tham gia Ủy viên Uỷ ban, Ban Thường trực, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa V, nhiệm kỳ 2024-2029 trình Đại hội xem xem hiệp thương.
Nguyễn Thu Ngần

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020