Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

11/05/2022 - 04:21 PM
          Thực hiện Kế hoạch số 112-KH/QU ngày 08/4/2022 của Quận ủy Long Biên về rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với cấp ủy, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý, chiều ngày 10/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ kế tiếp đối với chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên.
          Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các ông bà thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.
          Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo quá trình triển khai, rà soát cán bộ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận theo hướng dẫn gồm 02 người, quán triệt các bước thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn, tiêu chuẩn, số lượng. Lấy biểu quyết số lượng và danh sách tổ kiểm phiếu gồm: Đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ trưởng; đồng chí Hoàng Mạnh Cường - UVTT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thư ký, đồng chí Hoàng Ngọc Tuyến - Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Thụy ủy viên.
 
   
Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu quy hoạch
          Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu quy hoạch chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhiệm kỳ tới gồm 02 người bằng phiếu giới thiệu.
          Tiếp theo hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giới thiệu nhân sự quy hoạch Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đối với 02 người bằng phiếu giới thiệu, báo cáo kết quả với Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
          Tiếp theo Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giới thiệu nhân sự quy hoạch Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đối với 02 người bằng phiếu biểu quyết.
          Phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cám ơn các đại biểu về dự hội nghị đông đủ, trách nhiệm tạo sự thành công của hội nghị và đề nghị tổ kiểm phiếu hoàn thiện các biên bản để chuyển về Ban tổ chức Quận ủy tổng hợp.
         
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020