Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2022 cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

09/06/2022 - 04:55 PM
Sáng ngày 09/6/2022, tại Phòng họp Huyện ủy Thường Tín, cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội (gồm 6 huyện: Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, Thường Tín, Chương Mỹ, Phú Xuyên) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo các Ban, Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; các đồng chí Nguyễn Tiến Minh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín; Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thường Tín; Nguyễn Thị Bích Thủy - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai Cụm trưởng; Lê Tuấn Dũng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín cụmphó; Lý Văn Dũng - UVTV, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thường Tín; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các huyện trong cụm thi đua; lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể, phóng viên Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thường Tín.
Đ/c Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Cụm thi đua số 4 đánh giá kết quả công tác thi đua của cụm 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong cụm thi đua đã chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong huyện tổ chức 5.366 buổi tuyên truyền với tổng số 164.325 lượt đoàn viên, hôi viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Thành phố và của huyện, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính quyền về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; phối hợp lồng ghép 630 cuộc tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cho 54.983 người nghe; tổ chức tốt Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19…
Hội nghị cụm thi đua số 4 Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
MTTQ Việt Nam các huyện trong cụm thi đua đã vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” được 2,1 tỷ đồng; tặng 5.390 xuất quà Tết, trị giá 2,5 tỷ đồng; xây, sửa 23 nhà đại đoàn kết, trị giá 806 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động được 2.387/3.574 ca thực hiện hỏa táng, đạt tỷ lệ 66,8%; vận động ủng hộ Qũy “Vì biển, đảo Việt Nam” được 6,1 tỷ đồng; tổ chức phản biện xã hội 203 cuộc vào dự thảo các văn bản của địa phương; phối hợp tổ chức 101 cuộc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân; hướng dẫn Ban Thanh tra nhân dân giám sát được 585 cuộc, phát hiện 41 vụ vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết 38 vụ; Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 485 công trình, phát hiện 9 công trình có vi phạm, kiến nghị chủ đầu tư khắc phục các vi phạm…
Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện trong cụm thi đua tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nắm bắt dư luận nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội nhất là giám sát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực hiện các kỳ tiếp xúc cử tri; triển khai thực hiện tốt các loại Quỹ từ thiện, nhân đạo, đẩy mạnh các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1957- 27/7/2022)…
                                                       Lê Đức Anh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020