Hội nghị triển khai công tác, phát động ký cam kết thi đua ban đại diện Hội người cao tuổi quận Long Biên năm 2023

28/02/2023 - 05:30 PM
Chiều ngày 24/02/2022 tại phòng họp số 2 Quận ủy Long Biên, Ban đại diện Hội người cao tuổi quận triển khai công tác, phát động ký cam kết thi đua ban đại diện Hội người cao tuổi năm 2023.
Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, Hoàng Mạnh Cường - Ủy viên Thường trực MTTQ, Trưởng ban đại diện hội Người cao tuổi quận; các thành viên ban đại diện hội Người cao tuổi quận, Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội Người cao tuổi các phường.
Đồng chí Vũ Thị Thành - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam
quận phát biểu
Tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi quận trình bày Chương trình công tác của ban đại diện Hội người cao tuổi quận với 09 nhiệm vụ trọng tâm; Kế hoạch công tác thi đua khen thưởng gồm 08 chỉ tiêu thi đua, 05 nhiệm vụ, 06 giải pháp. Các đại biểu cơ bản nhất với trình bày của Trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi quận, tại hội nghị có 11 ý kiến của các đại biểu (02 thành viên ban đại diện hội người cao tuổi quận, 09 ý kiến các phường) nêu một số giải pháp cụ thể, kinh nghiệm của cơ sở để thực hiện tốt các chỉ tiên, nhiệm vụ năm 2023.
Phát biểu tại hội nghị đồng chí Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đề nghị Ban đại diện hội Người cao tuổi quận, Ban chấp hành hội Người cao tuổi các phường quan tâm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 10/02/2023 của Quận Ủy Long Biên về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên đại bàn Quận; gắn các hoạt động, phong trào với các chỉ tiêu thực hiện các Chương trình của Thành ủy, Quận Ủy; kế hoạch chào mừng hoạt động 20 năm thành lập quận, chủ đề năm 2023 của quận, thực hiện Chương trình công tác Hội người cao tuổi quận đạt kết quả cao, toàn diện.
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020