Hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Gia Lâm

10/11/2023 - 01:37 PM
Sáng 09/11/2023, UBND- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Gia Lâm.
 Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tri Phương - UVTT, Trưởng ban Phong trào, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Trương Văn Học- UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm; đồng chí Đinh Tất Thắng- UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Văn Học-UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao cần đảm khách quan, chính xác. Uỷ ban MTTQ các xã căn cứ nội dung kế hoạch của Uỷ ban MTTQ huyện, phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng thôn mới cùng cấp, xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ chức việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, tổng hợp kết quả gửi về Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Cùng với đó, MTTQ các xã phối hợp với các tổ chức chính trị- xã hội huyện tuyên truyền người dân nhận thức được tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao để người dân hiểu và đồng thuận công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và huyện về đích nông thôn mới nâng cao. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với UBND huyện kịp thời giải quyết đảm bảo tiến độ kế hoạch.
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện Gia Lâm, đến năm 2017, huyện đã có 20/20 xã được UBND Thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100%. Năm 2019, huyện được thành phố công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đến năm 2022, huyện đã được UBND Thành phố công nhận 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 75%), 03 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, huyện tiếp tục tập trung xây dựng 05 xã nông thôn mới nâng cao là xã Yên Thường, Kim Sơn, Đông Dư, Dương Quang, Trung Mầu; 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu là xã Ninh Hiệp và Bát Tràng. Huyện đã được Thành phố về thẩm định, đánh giá kết quả tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, đang hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhân huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đang phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nôi triển khai lấy ý kiến hài lòng nhân dân trên địa bàn 20 xã. Dự kiến khoảng cuối tháng 12 sẽ đón Đoàn thẩm định, đánh giá của Trung ương.
Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Hồng- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm hướng dẫn các đại biểu nội, quy trình, tiến độ lấy phiếu về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Gia Lâm theo Kế hoạch liên tịch số 226 ngày 13/10/2023 về tổ chức thực hiện nội dung, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Gia Lâm.
Theo Kế hoạch, tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình ở các thôn, khu dân cư trên địa bàn các xã (không lấy ý kiến đối với các hộ gia đình thuộc địa bàn thị trấn). Thời gian thực hiện trong vòng 20 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến. Theo chỉ đạo của Thành phố và thống nhất của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện: lấy 75% tổng số hộ gia đình tại 144 khu dân cư, với số hộ dân 71.767 hộ, số hộ lấy phiếu 53.830. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao cần đảm bảo tỷ lệ người dân được lấy ý kiến hài lòng: Từ câu số 01 đến câu số 09 phải đạt trung bình từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hải lòng (trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả ở từng nội dung xây dựng nông thôn mới phải đạt từ 85% trở lên); câu số 10 phải đạt 98% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến sau khi hoàn thiện phải được niêm yết công khai tại nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND các xã, công bố kết quả trên hệ thống đài truyền thanh xã. Thời gian niêm yết và công khai trên các phương tiện thông tin là 10 ngày kể từ khi có báo cáo kết quả tổng hợp của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện Gia Lâm năm 2023.
Thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân; đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Gia Lâm. Đồng thời, đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Từ đó, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo quy định.
Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Tất Thắng- UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm đề nghị các xã nâng cao tinh thần trách nhiệm cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giải thích rõ với người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện từ đó giúp cho việc lấy phiếu hài lòng của người dân đạt tỷ lệ đồng thuận cao nhất.
Vân Thư
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020