Hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân dân tộc, miền núi tại huyện Ba Vì

21/09/2022 - 06:02 PM
Sáng ngày 21/9/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân dân tộc, miền núi tại huyện Ba Vì.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung -  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố báo cáo viên hội nghị; Ngô Thị Kim Quế - Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Chu Đình Lập - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Bùi Huy Giáp - Trưởng phòng Dân tộc huyện, các đồng trong Ban Thường trực Đảng uỷ xã Tản Lĩnh, và 118 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn; đại diện người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc 07 xã: Khánh Thượng, Ba Vì, Minh Quang, Ba Trại, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài.
 Hội nghị đã cung cấp thông tin, kiến thức để nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ cơ sở với các nội dung: Giới thiệu, phổ biến Luật BVMT năm 2020, những nội dung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong tình hình mới, các quy định liên quan và công tác bảo vệ môi trường ở địa phương; hành lang pháp lý bảo vệ di sản thiên nhiên, đa dạng sinh học và thực trạng tình hình thực hiện; phát triển các mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phục hồi và phát triển nguồn vốn tự nhiên.
Theo đó, Hội nghị được cập nhật các thông tin, những nội dung chính sách, quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 như: Cộng đồng dân cư được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công khai thông tin, tham vấn, phát huy vai trò giám sát, phản biện, đồng thời được bảo đảm quyền và lợi ích của cộng đồng dân cư khi tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; thay đổi phương thức quản lý môi trường đối với dự án đầu tư theo các tiêu chí môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, thực hiện hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường; cắt giảm thủ tục hành chính; định hướng cách thức quản lý, ứng xử với chất thải, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn của Thủ đô…
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung -  Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố làm báo cáo viên tại Hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã nhấn mạnh: Bảo vệ môi trường là quyền lợi và nghĩa vụ của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người dân, là biểu hiện của nếp sống văn hoá, đạo đức, là tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh và là sự nối tiếp truyền thống yêu thiên nhiên, sống hài hoà với tự nhiên của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Bảo vệ môi trường phải theo phương châm lấy phòng ngừa và hạn chế tác động xấu với môi trường là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ vừa phức tạp, vừa cấp bách, có tính đa ngành và liên vùng rất cao, vì vậy, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, Ban công tác mặt trận, người có uy tín trong đồng bào dân tộc; để từ đó làm cho môi trường ở khu dân cư ngày càng “Xanh, sạch, đẹp” và làm cho mọi người dân có ý thức, kiến thức, sống thân thiện với môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; đấu tranh khắc phục các tệ nạn, tập tục lạc hậu, thói quen trong sản xuất, sinh hoạt, tiêu dùng; xâm hại đến tài nguyên, môi trường trong đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thủ đô Hà Nội.
 
Minh Hằng
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020