Hội nghị tuyên truyền thực hiện tang văn minh tiến bộ năm 2021

26/04/2021 - 01:26 PM
Thực hiện chương trình phối hợp công tác của MTTQ quận năm 2021, Chương trình số 02-CTr/QU của Quận ủy Long Biên về “Nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020 – 2025” ; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kế hoạch liên tịch về tổ chức hội nghị Nhân dân bàn các biện pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện chủ đề trọng tâm của quận năm 2021
Ngày 23/4/2021 tại hội trường Liên cơ quận Long Biên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên phối hợp với Hội Cựu chiến binh quận tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động thực hiện tang văn minh tiến bộ,  tuyên truyền công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nghiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Thượng tọa Thích Tâm Thuần - Ủy viên ban Hoằng pháp Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam quận Long Biên báo cáo viên
Dự hội nghị có Thượng tọa Thích  Tâm Thuần - Ủy viên ban Hoằng pháp Giáo hội phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam quận Long Biên, trụ trì Thiền viện Sùng Phúc phường Cự Khối là báo cáo viên; các ông, bà Phó chủ tịch, Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ việt Nam quận Long Biên, lãnh đạo hội Cựu chiến binh quận, chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng hội Cựu chiến binh các phường
Thực tế trong các năm qua việc thực hiện tang văn minh trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến, tỷ lệ người qua đời được thực hiện tang văn minh tiến bộ ngày càng tăng cao, các hủ tục lạc hậu, mê tín được loại bỏ, tuy nhiên vẫn còn có phường, tổ dân phố tỷ lệ đạt còn thấp trên 60%. Để góp phần nâng cao nhận thức, công tác tuyên truyền vận động thực hiện tang văn minh tiến bộ báo cáo viên đã trao đổi về các hình thức an táng người chết hiện tại và thực hiện tang văn minh, tiến bộ; loại bỏ các thủ tục rườm rà, mê tín, dị đoan, góp phần thực hiện tốt nghị quyết hội nghị Nhân dân từ tổ dân phố tới phường năm 2021, góp phần bảo vệ môi trường nâng cao sức khỏe, đời sống về mọi mặt cho Nhân dân
Tại hội nghị ông Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nghiệm kỳ 2021 – 2026 đến nay, kết quả thực hiện bầu cử của MTTQ các cấp quận Long Biên đã hoàn thành tốt 05 bước, ba lần hiệp thương theo qui định, thông tin việc giám sát niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu và trụ sở UBND các phường và đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội phường phối hợp tuyên truyền, giám sát, tích cực tham dự các hội nghị tiếp xúc vận động bầu cử của các ứng cử viên theo kế hoạch để góp phần thực hiện đạt kết qủa cao bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nghiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn các phường, quận./.
 
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020