Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức khóa XXI lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029

30/05/2024 - 11:54 AM
Sáng 29/5/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức khóa XXI đã triệu tập Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Tại hội nghị, các đại biểu được thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXI nhiệm kỳ 2024 – 2029; Dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Dự thảo Thông báo về việc phân công nhiệm vụ của Ban Thường trực, Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức khóa XXI nhiệm kỳ 2024 – 2029. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về 4 nội dung dự thảo chương trình đã nêu tại hội nghị; các ý kiến cơ bản đều đồng tình nhất trí với các dự thảo, chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong đó có 1 ý kiến tham gia vào chỉ tiêu phấn đấu tỷ lệ người quá cố đi hỏa táng đạt 77% trở lên. Việc lấy ý kiến vào dự thảo, chương trình hoạt động nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, tâm huyết của các tổ chức thành viên của mặt trận. Thông qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong các tầng lớp Nhân dân.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trần Văn Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện và các thành viên căn cứ chức năng,nhiệm vụ được phân công hoàn thành tốt chương trình hành động đề ra. Tuyên truyền thực hiện tốt các chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ huyện khóa XXI. Đặc biệt tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường trong thời gian tới./.
 
Hồng Trang
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020