Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ 18, nhiệm kỳ 2019-2024

29/05/2024 - 11:43 AM
Sáng ngày 29/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024 tổ chức hội nghị lần thứ 18 để thông qua các nội dung chuẩn bị cho Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về việc tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Thông tri số 04-TT/TU ngày 18/7/2023 về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thị xã Sơn Tây, nhiệm kỳ 2024-2029; xây dựng và triển khai các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2024-2029; thành lập Ban tổ chức Đại hội và các Tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã lần thứ XXI.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã thông báo thời gian Đại hội diễn ra trong 02 phiên: Chiều ngày 13/6/2024 và sáng ngày 14/6/2024 tại hội trường UBĐ thị xã, với 199 đại biểu chính thức dự Đại hội, đồng thời thống qua các nội dung văn kiện Đại hội như: dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 (dự thảo lần 4); báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây khóa XX; dự thảo văn kiện Đại hội MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và các ý kiến đề nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX; dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XX, nhiệm kỳ 2019-2024; Đề án nhân sự Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2024-2029; Đề án hiệp thương cử đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII; Đề án hiệp thương cử Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội; phương án tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội…
Phát biểu kết thúc hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do vậy, đề nghị các ủy viên ủy ban tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận Nhân dân trước trong và sau Đại hội; MTTQ các xã, phường và các tổ chức thành viên tăng cường công tác tuyên truyền về Đại hội; xây dựng báo cáo các công trình đã hoàn thành, các hoạt động chào mừng trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội; lựa chọn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc; đồng thời báo cáo tổng hợp kết quả đợt thi đua về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.
                                       Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020