Huyện Ba Vì tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

09/03/2023 - 08:43 AM

Thực hiện Chương trình phối hợp năm 2023 giữa HĐND - UBND - UB MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì; Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND huyện và Công văn số 402/MTTQ-BTT ngày 06/02/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì về việc tổ chức hội nghị Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chiều ngày 07/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì phối hợp với UBND huyện tổ chức hội nghị Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh - UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Đinh Hải Bình - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Đỗ Quang Trung - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thị Kim Oanh - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy cùng hơn 200 đại biểu đại diện lãnh đạo các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Tòa án nhân dân, Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục Thuế, thành viên Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, công chức địa chính - xây dựng 31 xã, thị trấn.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Ba Vì chủ trì hội nghị
 
Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh - Chủ trì hội nghị phát biểu định hướng các nội dung trọng tâm, những vấn đề mà Nhân dân quan tâm, những vấn đề khó khăn vướng mắc trong thực hiện quản lý đất đai trên thực tế, đất đai mang tính đặc thù của huyện... Với tinh thần trách nhiệm cao, tại Hội nghị có 13 ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị và 35 ý kiến góp ý bằng văn bản đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các ý kiến góp ý tập trung vào 6 nhóm vấn đề chính: Về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về phát triển quỹ đất; Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị và Nhân dân trên địa bàn huyện. Qua đây, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài nguyên & Môi trường tổng hợp đầy đủ, khách quan và báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu dự Hội nghị và Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020