Huyện Đông Anh triển khai Kế hoạch về tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2024

04/01/2024 - 01:25 PM
Chiều 04/01, Uỷ ban MTTQ Việt Nam – UBND huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch về tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Tám - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh; Đào Duy Tùng – HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, cán bộ văn hóa - xã hội 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Kế hoạch Liên tịch về việc tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá cơ sở năm 2024. Theo đó, hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2024 được tiến hành từ thôn, làng, tổ dân phố tới xã, thị trấn tập trung vào một số nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023, kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; kết quả thực hiện các mô hình tự quản; PCCC, bảo vệ môi trường, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới”…; đề ra phương hướng nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2024, trong đó tập trung bàn bạc thống nhất mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2024; nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa; hoàn thiện, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở; xây dựng và thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…
Tập trung quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, Nhân dân Thủ đô về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội; khơi dậy và phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, Thành phố ngàn năm văn hiến, anh hùng, hoà bình, hữu nghị với tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Nội.
Theo kế hoạch, Hội nghị đại biểu Nhân dân ở thôn, tổ dân phố được tổ chức từ ngày 05/01/2024 đến ngày 28/02/2024. Hội nghị đại biểu Nhân dân ở xã, thị trấn tổ chức từ ngày 01/3/2024 đến ngày 10/3/2024.
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tám – UVTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện kế hoạch, báo cáo tiến độ thực hiện, lịch tổ chức hội nghị của các thôn, làng, tổ dân phố và các xã, thị trấn. Kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị. Đồng chí yêu cầu việc tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung bàn bạc, thảo luận phải cụ thể, đảm bảo tính dân chủ, thu hút được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020