Huyện Gia Lâm giao ban công tác tôn giáo năm 2024

28/02/2024 - 03:19 PM
Ngày 28/02/2024, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị giao ban công tác tôn giáo năm 2024.
Đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tất Thắng- Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm; các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo huyện; đại diện lãnh đạo các xã, thị trấn trong toàn Huyện.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Hiện trên địa bàn huyện Gia Lâm có 89 ngôi chùa, trong đó, 47 chùa đã được xếp hạng di tích văn hóa, nghệ thuật cấp quốc gia hoặc thành phố, 68 chùa có sư trụ trì, 16 chùa có sư kiêm nhiệm trụ trì. Huyện có 05 giáo họ (Kim Lan, Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Hà, Dương Quang). Các hoạt động lễ công giáo đảm bảo thuần túy tôn giáo và tuân thủ pháp luật. Trên địa bàn huyện có 92 đình, 24 đền, 18 miếu và trong dịp Tết, Rằm Tháng Giêng, đại lễ Vu Lan năm 2023, các di tích đều mở cửa phục vụ Nhân dân đến dâng hương, hành lễ, đảm bảo phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân. Năm 2023 và đầu năm 2024, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyện ổn định. Các chức sắc, tín đồ tôn giáo tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, quy định của địa phương, sống “Tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng “Chùa tinh tiến”, “Xứ - Họ đạo tiên tiến”... Các loại hình tôn giáo chính thống trên địa bàn hoạt động thuần túy, theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình, tuân thủ đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chưa phát hiện có những hoạt động vi phạm Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Các nhà chức sắc, tín đồ hoạt động đúng phạm vi, chức năng của mình, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại địa phương.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ về công tác tôn giáo trong thời gian tới như: Công tác nắm tình hình và chỉ đạo giải quyết tâm tư nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của đội ngũ chức sắc, chức việc, nhà sư, người trụ trì các nhà chùa; công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, quản lý thu, chi tài chính đối với tiền công đức, bảo đảm an ninh, trật tự đối với cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.
 
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm Đinh Tất Thắng phát biểu tại Hội nghị
Đáng chú ý, trong phần thảo luận, đóng góp ý kiến của đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm Đinh Tất Thắng đã nêu rõ: thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đối với công tác tôn giáo; hệ thống MTTQ cùng các tổ chức thành viên cũng phát huy vai trò, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác tôn giáo; làm tốt công tác vận động, đôn đốc các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, người có uy tín phát huy vai trò của mình trong hướng dẫn, vận động tín đồ chấp hành, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hệ thống MTTQ huyện luôn chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình tôn giáo; phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh liên quan đến tôn giáo, đảm bảo an ninh trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; báo cáo kịp thời những vụ việc phát sinh liên quan đến vấn đề tôn giáo ở cơ sở về Thường trực BCĐ huyện để nắm bắt và chỉ đạo, xử lý kịp thời theo quy định; chú trọng việc phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tôn giáo trái phép, nhất là hoạt động truyền đạo, tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái quy định pháp luật. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo Huyện và cơ sở. Đồng thời quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo quy định của pháp luật. Đối với từng vụ việc cụ thể có vướng mắc, cần nghiên cứu để chỉ đạo tháo gỡ, áp dụng đúng quy định pháp luật để giải quyết thấu đáo, hợp lý, hợp tình. Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các tổ chức tôn giáo. Năm 2024, theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm, các phòng, ban, ngành, cơ quan chuyện môn cùng tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ công tác Tôn giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh.
 Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu thành viên BCĐ, MTTQ, các cơ quan chuyên môn, đảng ủy, UBND các xã, thị trấn cần thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; nắm chắc và dự báo sát tình hình; duy trì tốt công tác phối hợp, chia sẻ thông tin trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường gặp gỡ, đối thoại, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, giải quyết các nhu cầu chính đáng, hợp pháp của các tôn giáo theo quy định của pháp luật; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; chú trọng kiểm tra, quản lý việc sử dụng đất dùng vào mục đích tôn giáo; quan tâm tổ chức tập huấn, toạ đàm, bồi dưỡng kiến thức về tôn giáo cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị của huyện và cơ sở, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tôn giáo./.
Vân Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020