Huyện Hoài Đức triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 và lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

08/03/2023 - 03:42 PM

Sáng 03/3/2023, Uỷ ban MTTQ huyện Hoài Đức triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 và lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Đăng Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Thanh Tú - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận huyện; đồng chí Nguyễn Thế Hạ - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện.
Đ/c Trần Văn Nghĩa - Phó Bí thư TT Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu ý kiến
Theo kế hoạch, Hội thi Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi năm 2023 được tổ chức nhằm bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh. Hội thi cấp xã sẽ được tổ chức hoàn thành trong tháng 3 và hội thi cấp huyện tổ chức hoàn thành trong tháng 4/2023.
Đại biểu đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Tại hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), có 5 đại biểu trực tiếp phát biểu ý kiến. Các ý kiến đều thống nhất dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này đã khái quát đầy đủ, đề cập đến nhiều vấn đề về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; phân loại đất, phân cấp quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng đất, kiểm soát quyền lực; trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất vv… mở rộng các đối tượng sử dụng đất, hình thức sử dụng đất; chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của cá nhân, tập thể; thủ tục đăng ký đất đai, chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, thời hạn sử dụng đất và các vấn đề liên quan. Phù hợp với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp và các điều ước quốc tế, giải quyết phần lớn những vấn đề bất cập trong thực tiễn khi thi hành Luật Đất đai trước đây. Cơ bản đã khái quát được toàn bộ những vấn đề lỗ hổng trong quá trình vận hành của các bộ luật lần trước.Từ đó có biện pháp để ngăn chặn những tiêu cực lợi ích nhóm lách luật,tạo nhiều đối tượng có quyền có chức tham ô về đất đai.
Bên cạnh đó, nhiều vấn đề trong bộ luật ( dự thảo) chỉ nêu khung chung  chung, chưa cụ thể, các thuật ngữ còn dài, cấu trúc bộ luật cũng quá dài nhưng lại không thể hiện đầy đủ những thực tiễn đã xảy ra trên thực tế những tồn tại, vướng mắc, tranh chấp, khiếu nại; quản lý, giá cả, phân loại, quy hoạch sử dụng đất trong thời gian trước đây. Chưa xây dựng được khung giá đất cho các vùng miền, thời gian công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Do đó, các đại biểu đề nghị quy định cụ thể hơn về các nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…
Qua việc góp ý Dự thảo đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật đất đai; nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Hoài Đức
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020