Huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân huyện Mê Linh năm 2022.

31/08/2022 - 09:37 AM
Sáng ngày 30/8/2022, tại hội trường UBND huyện Mê Linh, Huyện ủy – HĐND – UBND huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân huyện Mê Linh năm 2022, với chủ đề “Phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao”. Đại biểu Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồng – Trưởng phòng Đoàn thể và các hội, Ban Dân vận Thành ủy; Hoàng Thị Minh Nguyệt – Phó ban phong trào, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Tạ Văn Tường – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố; Vũ Thị Hương – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thành phố. Đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học về lĩnh vực Nông nghiệp có Giáo sư,Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam. Đại biểu là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Nông nghiệp có bà Vũ Thị Hậu – Chủ tịch hiệp hội bán lẻ Việt Nam; ông Đỗ Hoàng Thạch – Giám đốc Công ty xúc tiến thương mại Việt Nam. Đại biểu huyện Mê Linh có các đồng chí: Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Anh Tuấn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cùng đại diện các Hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đại diện Nhân dân huyện Mê Linh.
Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện đã báo cáo tóm tắt kết quả phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm; tình hình sản xuất nông nghiệp và tổng hợp kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Báo cáo nhấn mạnh: Hiện nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện khoảng 7.951,9 ha. Huyện định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung, chăn nuôi xa khu dân cư; sản xuất nông nghiệp gắn với nâng cao chất lượng nông sản, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả... Trong những năm qua, huyện Mê Linh tập trung đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, hướng dẫn và hỗ trợ Nhân dân sản xuất nông nghiệp theo quy chuẩn nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tính cạnh tranh trên thị trường; bước đầu đạt kết quả tích cực, nhiều hộ gia đình, cá nhân mạnh dạn áp dụng, nhân rộng, tạo chuyển biến trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 63,7 ha rau, quả được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap; 155 ha rau an toàn thực hiện theo mô hình kiểm tra cộng đồng áp dụng Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (PGS); 55 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng đạt từ 03 sao trở lên; xây dựng thương hiệu 09 đơn vị với các sản phẩm chủ lực; hỗ trợ mã số, mã vạch, truy suất nguồn gốc và tem nhãn nhận diện cho nhiều sản phẩm nông nghiệp khác.
Trên địa bàn huyện có nhiều điểm mô hình sản xuất tiêu biểu, cho sản phẩm an toàn, chất lượng và hiệu quả kinh tế; từng bước hình thành các vùng sản xuất chuyên canh khá rõ ràng, theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp đã được phê duyệt như: Vùng sản xuất hoa hồng tại các xã Mê Linh, Văn Khê, Thanh Lâm; Vùng sản xuất hoa cúc cắt cành tại xã Đại Thịnh, Thanh Lâm; Vùng sản xuất đào, quất cảnh xã Kim Hoa, Văn Khê, Thanh Lâm; vùng sản xuất rau tại Tráng Việt, Tiền Phong; vùng sản xuất lúa tại xã Liên Mạc… Huyện Mê Linh đã phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc xây dựng Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; hiện đang trình UBND thành phố phê duyệt. Theo đó, mục tiêu của huyện tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp công nghệ cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hoa, phát triển nông nghiệp sạch và nông sản cao cấp. Trên cơ sở đó, huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung xây dựng các sản phẩm chủ lực, có sức cạnh tranh cao; chú trọng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng công nghệ sinh học, các giống cây trồng, vật nuôi mới cho năng suất, hiệu quả, chất lượng cao; tiếp tục cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp để giải phóng sức lao động cho người nông dân. Duy trì, mở rộng các vùng trồng trọt, chăn nuôi hiện có; phát triển thêm các vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá tập trung, chăn nuôi xa khu dân cư. Khuyến khích phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái. Nghiên cứu, thí điểm các mô hình nông nghiệp mới; nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả cao, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả... Nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu sản phẩm thông qua sản xuất theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn an toàn Vietgap; truy xuất nguồn gốc, đa dạng hóa và nâng cao tiêu chuẩn sản phẩm OCOP… Phát triển các cơ sở sơ chế, chế biến nông sản; mở rộng hoạt động xúc tiến thương mại để tăng khả năng tiêu thụ các sản phẩm nông sản. Quan tâm đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất nông nghiệp như: giao thông nội đồng, thủy lợi, điện…, nhất là tại các vùng sản xuất nhằm thu hút Nhân dân và các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất. Đào tạo, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ trồng trọt & bảo vệ thực vật, thú y từ huyện đến xã, nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, định hướng, chuyển giao và thực hiện chủ trương, chính sách của huyện về sản xuất nông nghiệp.
Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, trao đổi, nêu ý kiến, kiến nghị về các nội dung liên quan đến phát triển các mô hình nông nghiệp chất lượng cao. Với tinh thần đối thoại nghiêm túc, cởi mở, thẳng thắn, xây dựng, đã có 13 ý kiến trao đổi, phản ánh, kiến nghị của đại diện các Hợp tác xã, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân, tập trung vào các nhóm vấn đề: kết nối hạ tầng; đầu tư hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, chống úng ngập; kiên cố hóa đường giao thông phục vụ sản xuất; chính sách vay vốn, liên kết, tiêu thụ sản phẩm; tập huấn phổ biến khoa học kỹ thuật; nâng hạn mức thuê đất từ 5 năm lên 20 năm để tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã yên tâm đầu tư sản xuất; có cơ chế, chính sách, quan tâm đầu tư nhà màng, nhà lưới, nhà sơ chế sản phẩm sau thu hoạch,...
Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu. Những vấn đề vượt thẩm quyền cũng được lãnh đạo các sở, ngành Thành phố, chuyên gia, nhà khoa học làm rõ, trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.
Phát biểu kết luận Hội nghị đối thoại, thay mặt người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy Mê Linh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức diễn đàn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân thực sự là một sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được đóng góp ý kiến tới cấp ủy, chính quyền, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý của cấp ủy, chính quyền. Ghi nhận, đánh giá cao và tiếp thu toàn bộ những ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu, xem xét, giải quyết kịp thời.
Đ/c Nguyễn Thanh Liêm – Bí thư Huyện ủy Mê Linh phát biểu kết luận hội nghị
Để tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; lắng nghe, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân; từ đó, có những giải pháp cụ thể, xử lý, giải quyết hiệu quả, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, với phương châm "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân", "nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin".
                                                                                  Lê Đình Khoát
                                                       

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020