Huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024

03/02/2024 - 02:23 PM
Sáng 02/02, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc – Các tổ chức chính trị xã hội huyện Phúc Thọ tổ chức hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đình Sơn – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện.
Tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Toan - UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua Chương trình phối hợp công tác năm 2024 giữa UBND –Uỷ ban MTTQ – các tổ chức chính trị xã hội Huyện. Năm 2024 là năm tập trung phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm Thành phố tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, huyện tiếp tục xác định phương châm công tác "Đoàn kết - hành động - kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả"; năm chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn trước những diễn biến khó lường của thiên tai, dịch bệnh. Tình hình kinh tế trong nước còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới. Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2023, UBND - Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện Phúc Thọ thống nhất chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Theo đó, có 3 nội dung: Phối hợp đẩy mạnh công tuyên truyền và triển khai thực tác hiện chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; Đẩy mạnh  phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Công tác xây dựng chính quyền.
Lãnh đạo UBND - UBMTTQ - Các tổ chức chính trị xã hội huyện ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2024
       Đặc biệt trong việc thống nhất chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân. Kết hợp, lồng ghép có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước với các phong trào, các cuộc vận động của mỗi đơn vị nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.
       Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng hệ thống chính trị gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thi đua thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Vì an toàn thực phẩm”, “Toàn dân tham gia phòng chống tham nhũng”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Cuộc vận động Ba sạch, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
       Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng văn hóa ở cơ sở năm 2024; Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội nhằm thu hút tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị  bỏ lại phía sau”. Tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ nhân đạo từ thiện, Quỹ đền ơn đáp nghĩa...Tiếp tục phối hợp vận động các cơ quan, doanh  nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và ngoài huyện ủng hộ, chung tay giúp đỡ các gia đình, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trên địa bàn, tổ chức xây nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, hỗ trợ sinh kế, sản xuất, học tập…góp phần đảm bảo an sinh xã hội, duy trì công tác giảm nghèo bền vững, phấn đấu không để có hộ tái nghèo, tái cận nghèo; Tổ chức các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng.
       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa UBND - Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội huyện, đồng chí nhấn mạnh: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng với các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện tốt các Chương trình, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch công tác của HU, HĐND, UBND nhằm thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện nhà. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân; phối hợp tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri; thực hiện có hiệu quả, chất lượng công tác tiếp dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri; tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, xây dựng đô thị văn minh, nhằm xây dựng huyện Phúc Thọ ngày càng văn minh, hiện đại.
       Trước sự chứng kiến của các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, Hội nghị đã tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa UBND – UBMTTQ – Các tổ chức chính trị xã hội huyện.
Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020