Huyện Phúc Thọ tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2023

16/01/2024 - 02:42 PM
     Sáng 16/01, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2023, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đoàn Tuấn Anh – Phó Bí Thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Lê Thị Toan - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Lê Văn Thu  – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.
Đồng chí Nguyễn Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại Hội nghị
Tại hội nghị, đại biểu được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện thông báo nhanh tình hình kinh tế-xã hội của Huyện năm 2023; nghe Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2023, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Năm 2023, Ban Thường trực Huyện ủy và Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, sự phối hợp tốt của HĐND-UBND, các tổ chức thành viên của huyện cùng sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận và sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, nhiều nhiệm vụ mới, khó đã hoàn thành xuất sắc, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương; vai trò của MTTQ được nâng cao, khối đại đoàn kết được giữ vững, nhân dân tin tưởng và chấp hành sự lãnh đạo của Đảng, công tác điều hành của chính quyền. MTTQ từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các nhiệm vụ chính trị quan trọng, giải quyết các vấn đề tồn tại của địa phương. Công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, tiếp tục khẳng định tính đúng đắn to lớn của việc tổ chức ngày hội. Tham mưu cho Huyện uỷ tổ chức tổng kết Nghị quyết 23 và tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Triển khai kế hoạch tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, kết quả vận động xây dựng quỹ ở cấp huyện và cấp xã. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tiến hành rà soát, bổ sung quy chế quản lý, sử dụng quỹ và tự kiểm tra quỹ “Vì người nghèo” huyện, đã tiến hành kiểm tra việc vận động, quản lý và sử dụng quỹ tại xã. Các tổ chức thành viên Mặt trận tổ chức lồng ghép các phong trào của đơn vị gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều hoạt động nổi bật. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với 2 xã Võng Xuyên và Hát Môn về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tổ chức tốt Hội thi trưởng Ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023.Triền khai các văn bản chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029. Các mặt công tác, hoạt động khác như: phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội tham gia xây dựng đảng và chính quyền vững mạnh; tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân được quan tâm chỉ đạo sát sao.
       Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Dân chủ pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Các tổ chức MTTQ từ huyện đến cơ sở quan tâm đổi mới phương thức hoạt động; chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, đảm bảo nhà nhà có Tết; bám sát nhiệm vụ của Huyện uỷ - UBND huyện và các xã, thị trấn để triển khai tốt nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện, nhất là thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, tăng cường công tác phối hợp, tạo sự thống nhất toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 đề ra.
       Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Đoàng Tuấn Anh – Phó Bí Thư thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phúc Thọ đã đạt được trong năm 2023. Năm 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Huyện đã triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng nông thôn mới, thiết thực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2024, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đoàn Tuấn Anh đề nghị MTTQ các cấp trong huyện làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố và của huyện; tiếp tục quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành phố và địa phương; đổi mới các hình thức tổ chức tuyên truyền, vận động, tạo sức lan tỏa sâu rộng và đồng thuận xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động theo hướng sâu rộng, thực chất, hiệu quả; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Trước mắt, MTTQ từ huyện đến cơ sở quan tâm đổi mới phương thức hoạt động; chăm lo Tết Nguyên đán cho người nghèo, người yếu thế trong xã hội, đảm bảo nhà nhà có Tết; bám sát nhiệm vụ của Huyện uỷ - UBND huyện và các xã, thị trấn để triển khai tốt nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện, nhất là thực hiện nhiệm vụ của chính quyền, tăng cường công tác phối hợp, tạo sự thống nhất toàn diện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đề ra.
Lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Lãnh đạo Huyện trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023
Tại hội nghị, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân được bằng khen và giấy khen của các cấp, các ngành: Thành uỷ khen thưởng cho tập thể Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khen thưởng cho 06 tập thể và 04 cá nhân, UBND huyện khen thưởng cho 30 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và các cuộc vận động năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khen thưởng cho 06 tập thể, 09 cá nhân.
 
Hoàng Thị Cúc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020