Huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

13/03/2023 - 03:59 PM

 
     Sáng ngày 10/3/2023,  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quốc Oai phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phạm Quang Tuấn-UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Vương Văn Thắng: Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.
 
 
 Chủ tọa hội nghị
     Cùng dự có đồng chí Đào Đức Anh- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; lãnh đạo đại diện các phòng, ban ngành, đoàn thể; đội ngũ báo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội huyện; Chủ tịch UBND; Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
 
               Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Quang Tuấn-UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện nhấn mạnh: Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 236 điều quy định về: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước, công dân đối với đất đai; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; chế độ sử dụng các loại đất; giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai…Dự thảo Luật đã được Quốc hội thảo luận, cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và đã được Chính phủ hoàn thiện. Trên cơ sở Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tổ chức lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ dự thảo Luật Đất đai. Trong đó, tập trung lấy ý kiến vào 9 nội dung trọng tâm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất.
 
      Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí về chủ trương sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết, đã đáp ứng yêu cầu bức thiết trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và phù hợp với xu thế phát triển hiện nay. Có 11 ý kiến trực tiếp tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Tiền giao đất và thuê đất; Quản lý sử dụng đất nông nghiệp; Áp dụng các điều luật của pháp luật khác để áp dụng Luật Đất đai; Chính sách bồi thường thu hồi đất; Quyền ghi trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; Phân định làm rõ quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với người sử dụng đất. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… 

 
 Đồng chí Nguyễn Tiến Quý- UV BTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu
           
            Đồng Chí Nguyễn Tiến Quý- Ủy viên BTV, Chủ tịch UBMTTQ huyện thay mặt chủ tọa hội nghị tiếp thu đầy đủ toàn bộ ý kiến của các đại biểu để tổng hợp và gửi báo cáo cho các cơ quan thuộc thẩm quyền. Đồng thời nhấn mạnh việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy Đảng, các xã, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến Nhân dân về Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Qua đó, nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, tạo sự đồng thuận của Nhân dân, thể hiện nguyện vọng của Nhân dân đồng thời nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan về việc sửa đổi Luật Đất đai; nâng cao kiến thức pháp luật và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng chí đề nghị các tổ chức, đơn vị tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi có chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa./.
Đỗ Thị Huyền

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020