Huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới

27/02/2019 - 02:44 PM
Sáng ngày 26/2/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Quốc Oai.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Lê Thị Huyền- Phó Chi Cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM TP; Nguyễn Đạt Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Đức Phương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đồng chí đại diện Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai Kế hoạch lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới huyện và Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện; đồng thời phân công cán bộ MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận huyện phụ trách theo dõi các xã trong việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đảm bảo quy trình và đạt kết quả theo kế hoạch.
Theo kế hoạch từ ngày 26/2 đến 2/3/2019, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã triển khai kế hoạch, phát phiếu và hoàn tất việc lấy ý kiến qua phiếu đánh giá sự hài lòng của nhân dân, sau đó tổng hợp kết quả. Toàn huyện xin ý kiến khoảng gần 30.000 hộ dân. Từ ngày 5/3 đến 14/3/2019 tổ chức công khai niêm yết kết quả tại các khu tập trung đông người như nhà văn hóa, đình làng... của khu dân cư và công bố kết quả trên hệ thống thông tin của huyện, xã. Ngày 14,15/3/2019, nếu có ý kiến thắc mắc của người dân về việc công khai kết quả lấy ý kiến thì chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã có trách nhiệm trả lời theo thẩm quyền.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đạt Thuyên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM huyện Quốc Oai nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đánh giá khách quan kết quả xây dựng nông thôn mới, nâng cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020 và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân thấy rõ và cảm nhận được những thành quả xây dựng xã NTM, huyện NTM, ý nghĩa của việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân, từ đó biểu thị đồng tình bằng việc bỏ phiếu đề nghị công nhận huyện NTM. Đồng chí mong muốn nhân dân toàn huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm để góp phần chung tay xây dựng NTM của huyện.
 
Đ/c Nguyễn Tiến Quý - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Tiến Quý- UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư phối hợp với trưởng thôn và các đoàn thể, ở thôn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân ở khu dân cư. Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM thông qua phiếu đánh giá phải đảm bảo khách quan, đúng quy trình và phản ánh trung thực nhận xét, đánh giá của người dân về kết quả xây dựng NTM. Số lượng hộ gia đình, nội dung, đối tượng lấy ý kiến và các bước triển khai lấy ý kiến phải đảm bảo theo Hướng dẫn 122/HD-MTTW-BTT ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng thời phải đảm bảo thời gian theo kế hoạch của thành phố và của huyện./.
Đỗ Thị Huyền - MTTQ huyện Quốc Oai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020