Huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022 - 03:28 PM
Sáng ngày 28/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022. Ông Lê Tuấn Dũng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tại hội nghị.
 
Dự hội nghị có: Ông Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Ban Pháp chế, Ban Kinh tế HĐND huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
6 tháng đầu năm 2022, mặc dù phải đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong huyện đã có những chuyển biến tích cực, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai toàn diện và thường xuyên đổi mới.
Mặt trận huyện đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” được 1,23 tỷ đồng; tiếp nhận hỗ trợ từ MTTQ Thành phố 1,16 tỷ đồng mua 58 tủ lạnh bảo quản vác xin chuyển giao cho các Trạm y tế xã, thị trấn để sử dụng phòng chống dịch.
Quỹ Vì người nghèo huyện vận động được 133 triệu đồng, cùng với số dư đầu kỳ 2,56 tỷ đồng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam các cấp đã triển khai xây dựng mới và sửa chữa 8 nhà Đại đoàn kết cho người nghèo với số tiền 136 triệu đồng, giúp phát triển sản xuất 12 hộ, khám chữa bệnh 36 người, hỗ trợ 58 học sinh nghèo.
Đã triển khai xây dựng các mô hình kinh tế trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, tường rào, đóng góp công, của xây dựng đường giao thông, các công trình Văn hóa. 6 tháng đầu năm nhân dân tham gia ủng hộ 635 m2 đất, 3.492 ngày công. Tiếp tục duy trì 270 tuyến đường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, nở hoa” tại các khu dân cư, 322 tổ tự quản bảo vệ môi trường, 161 tổ bảo vệ an ninh trật tự, 152 tổ an toàn giao thông, phong trào “Ngày thứ 7, chủ nhật xanh”... góp phần bảo vệ môi trường, tăng cường đoàn kết cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tích cực triển khai thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, đẩy mạnh các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác mặt trận huyện 6 tháng cuối năm. Đồng thời, tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả, nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế để rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi công tác Mặt trận năm 2022.
Phát biểu tại hội nghị,
ông Tạ Hữu Thọ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Mặt trận các cấp huyện Thường Tín trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đoàn kết vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Trong thời gian tới, ông Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Mặt trận các cấp phối hợp với các cơ quan tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác, ứng phó với dịch bệnh Covid-19 trước biến chủng mới; tập trung mọi nỗ lực triển khai đưa các Chương trình công tác của Huyện ủy vào cuộc sống; đổi mới, sáng tạo nâng cao vị thế của Mặt trận. Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội, phát huy hiệu quả các phong trào do mặt trận phát động, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, góp phần đẩy nhanh các mục tiêu nhiệm vụ xây dựng huyện Thường Tín trở thành huyện nông thôn mới nâng cao; phát huy mạnh mẽ sáng kiến và khả năng tự quản của nhân dân trong các phong trào, cuộc vận động; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”; vận động các tổ chức, cá nhân cùng với huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình xóa nhà dột nát cho người nghèo trên địa bàn huyện…
                                                              Lê Đức Anh
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020