Huyện Ứng Hòa triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023

12/10/2023 - 02:34 PM
Ngày 10/10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Mặt trận Quý III và triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Cao Mạnh Đồng – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.
Đồng chí Cao Mạnh Đồng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Trong Quý III, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay huyện đã được Trung ương, thành phố công nhận Huyện đạt chuẩn NTM, có 06 xã NTM nâng cao; 03 xã đang xây dựng NTM kiểu mẫu. Thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và anh sinh xã hội, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã vận động hỗ trợ hàng tháng cho 40 hộ, rà soát hỗ trợ xây sửa 20 nhà Đại đoàn kết, trao tặng sinh kế, phương tiện đi lại, sản xuất; đặc biệt trong dịp đầu năm học 2023-2024 đã  trao tặng 120 suất quà cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng. Mặt trận các xã, thị trấn hiện đang triển khai vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo để hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn của huyện. Đầu năm 2023 huyện có 46 hộ nghèo bằng các biện pháp đã hỗ trợ giảm 44 hộ còn 02 hộ nghèo thuộc xã Đội Bình và Hòa Phú.
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai một số nội dung chuẩn bị Đại hội Mặt trận cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, xã Hòa Xá được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chọn tổ chức Đại hội điểm cấp xã, dự kiến vào trung tuần tháng 1/2024.
Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện một số chương trình hoạt động cũng như công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024-2029.
Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Mạnh Đồng – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Mặt trận các cơ sở trong việc thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng đầu năm. Để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu các tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị Mặt trận các cơ sở cần tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương nâng cao công tác nắm bắt dư luận xã hội, có định hướng tình hình dư luận địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đồng tình của Nhân dân và các tổ chức thành viên để xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội của đơn vị đúng quy trình, đảm bảo thời gian; chú trọng công tác nhân sự và các văn bản phục vụ đại hội, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội để Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
                                                                               Huyện Ứng Hòa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020