Khẳng định vị thế chính trị để đồng hành cùng địa phương

27/09/2022 - 08:56 PM

Chiều 27-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương dẫn đầu Đoàn kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội kiểm tra công tác thi đua - khen thưởng năm 2022 và thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX tại quận Ba Đình.

 Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình Đỗ Thị Duy Nhiên cho biết, nửa nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã thực hiện Điều lệ sát với yêu cầu mới của Hà Nội, đó là chính quyền đô thị; tổ chức thực hiện quy chế phối hợp giữa các tổ chức thành viên nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. 14 phường trên địa bàn đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ quận tới phường và các tổ chức thành viên phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, điển hình như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hằng năm, có 90% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 85,2% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”. Thực hiện “Tang văn minh tiên tiến”, số ca hỏa táng trong nhiệm kỳ đạt trên 90%. 100% địa bàn dân cư tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,5%.

Hằng năm, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận thực hiện 3-4 cuộc giám sát độc lập, phản biện xã hội từ 2 cuộc trở lên. Mặt trận Tổ quốc các phường giám sát độc lập 1-2 cuộc, phản biện 1-2 cuộc và giám sát theo chuyên đề, phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và với nhân dân. 100% khu dân cư có nhóm nòng cốt tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tỷ lệ hòa giải thành công ở cơ sở đạt trên 80%. 100% Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường nắm bắt và báo cáo kịp thời tình hình dư luận nhân dân tại địa phương...

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình sẽ tiếp tục kiện toàn công tác cán bộ; thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc, đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đa dạng hóa hình thức, nội dung tập hợp, đoàn kết các lực lượng xã hội, tăng cường phối hợp thống nhất nội dung hoạt động tạo sự đồng thuận cao trong xã hội...

Về công tác thi đua - khen thưởng, năm 2022, 14 phường đã đăng ký và hoàn thành các mô hình sáng kiến, cải tạo tập trung về xây dựng đô thị, vệ sinh môi trường. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tiếp tục bám sát và cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Điều lệ Mặt trận bằng các quy định, quy trình cụ thể trong công việc, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc không phù hợp với yêu cầu thực tiễn để kiến nghị sửa đổi. Tăng cường kiểm tra, khảo sát, giám sát nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong công tác Mặt trận, đặc biệt ở cơ sở.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cũng lưu ý, Mặt trận quận Ba Đình cần có tư duy đột phá về đổi mới nội dung phương thức hoạt động, khẳng định dấu ấn, vai trò trong hệ thống chính trị của địa phương. Tập trung nhiều cho công tác giám sát, phản biện xã hội theo hướng tăng cường, tập hợp lựa chọn nội dung có trọng tâm, hệ thống. Tiếp tục chăm lo công tác cán bộ, đặc biệt là cán bộ ở cơ sở. Tiếp tục thực hiện đề án đổi mới thi đua - khen thưởng thực chất, đúng người đúng việc, nhân rộng mô hình. Thông qua đó, tạo được sự lan tỏa và ghi nhận của xã hội và nhân dân đối với công tác Mặt trận.

Theo HNM

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020