Lãnh đạo quận Long Biên đối thoại với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2023

10/11/2023 - 05:46 PM
Ngày 08/11/2023, đồng chí Đường Hoài Nam - TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận đã chủ trì Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2023.
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị đối thoại, đồng chí Bí thư Quận ủy Đường Hoài Nam khẳng định hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Quận với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn có ý nghĩa rất quan trọng, để lãnh đạo Quận trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những phản ánh, sáng kiến, kiến nghị, đề xuất của Nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Quận. Đồng thời tiếp nhận, chỉ đạo, xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền; các phòng, ban, ngành cấp Quận và chính quyền cơ sở trong việc phục vụ Nhân dân, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những chủ trương, quy định phù hợp. Thông qua đối thoại nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế xã hội, những vấn đề mà dư luận xã hội và Nhân dân quan tâm. Góp phần cụ thể hóa cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ với phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; từ đó tạo sự đồng thuận, ổn định trong Nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Quận và địa phương. Tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân góp phần cụ thể hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đại biểu MTTQ, các tổ chức và nhân dân đã có 12 đại biểu phát biểu với 40 nội dung ý kiến, kiến nghị về công tác xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị; về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là phản ánh nhiều vấn đề dân sinh liên quan đến quản lý đất đai, chỉnh trang đô thị, giải phóng mặt bằng, đầu tư phát triển hạ tầng, thoát nước, tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn Quận,…
Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, dân chủ, lãnh đạo quận đã trao đổi, giải đáp cơ bản các ý kiến, kiến nghị, đồng thời phân công các cơ quan, đơn vị thụ lý một số nội dung cụ thể.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam - Bí thư Quận ủy khẳng định những vấn đề mà đại biểu đặt ra đều là những nhiệm vụ chính trị quan trọng có tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống người dân. Mỗi lĩnh vực đều đạt được những kết quả, được nhân dân ghi nhận, tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết. Với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền Quận, đồng chí Đường Hoài Nam trân trọng tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, các ý kiến xác đáng, phản ánh thực tế cuộc sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân trên địa bàn Quận. Thời gian tới, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tập trung lãnh đạo bằng các văn bản, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hằng năm; định kỳ kiểm điểm đánh giá thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể và phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Quận. 
Đồng chí Bí thư Quận uỷ giao Văn phòng Quận ủy tổng hợp các ý kiến phát biểu tại Hội nghị; rà soát đối chiếu các ý kiến đã được trả lời, các ý kiến chưa được trả lời để tham mưu Quận ủy, UBND Quận chỉ đạo giải quyết và trả lời bằng văn bản sau hội nghị. UBND Quận giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề dân sinh bức xúc đặt ra; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trả lời các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Ban Dân vận Quận ủy chủ trì công tác tham mưu theo dõi, đôn đốc kết quả thực hiện Kết luận hội nghị đối thoại năm 2023... Đồng chí mong muốn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn Quận tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm góp phần xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật Nhà nước./.
 
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020