MTTQ Việt nam thị xã Sơn Tây sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

14/04/2021 - 02:45 PM
Sáng 13/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý I, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (giai đoạn 2016-2021). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban Đảng, tổ chức chính trị xã hội, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, các tập thể và cá nhân được khen thưởng.
Các tập thể đươc khen thưởng trong thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị
Trong quý I, mặt trận tổ quốc các cấp phối hợp với tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị lớn của đất nước. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhân rộng và duy trì chăm sóc các đoạn đường kiểu mẫu, nở hoa, tuyến đường tranh bích họa tại thôn, tổ dân phố, xây dựng vườn hoa phục vụ dân sinh và triển khai các công trình chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, xây mới và duy trì mô hình tự quản về bảo vệ, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại thôn, tổ dân phố. Công tác chăm lo hộ nghèo được quan tâm trong đó MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam trao hỗ trợ xây mới và sửa 8 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 360 triệu đồng. Công tác đảng, chính quyền; phòng chống dịch Covid-19; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện các chương trình phối hợp được triển khai tích cực và đạt hiệu quả cao.   
Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", MTTQ thị xã tổ chức 4 hội nghị quán triệt, học tập chỉ thị theo hình thức trực tiếp tới toàn thể cán bộ trong hệ thống MTTQ từ thị xã tới cơ sở. Làm mới hơn 450 khẩu hiệu, panô, băng zôn có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại trung tâm thị xã, nơi đông dân cư, trụ sở cơ quan, đơn vị. Hàng năm 100% cán bộ mặt trận các cấp đăng ký làm theo Bác gắn với 6 tiêu chí “Rèn luyện tư cách người cán bộ mặt trận”; mỗi cán bộ xây dựng kế hoạch cá nhân, đăng ký 1-5 công việc cụ thể phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ gìn đạo đức cách mạng của người cán bộ, cam kết không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Kết quả hoạt động làm theo Bác được hệ thống MTTQ các cấp thực hiện thông qua hoạt động chuyên môn như: công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền; công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại nhân dân. Với thành tích đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen, UBND thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.
Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức khen thưởng 15 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.
                                      Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Sơn Tây
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020