Nắm bắt dư luận xã hội phải đúng vấn đề người dân quan tâm, bảo đảm khách quan, trung thực

29/09/2020 - 06:54 PM

Ngày 29/9, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội (DLXH) trong tình hình mới” với sự tham gia của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; thành viên Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích DLXH Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cộng tác viên dư luận xã hội tại 30 quận, huyện, thị xã. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì tọa đàm.
Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề: vai trò, vị trí, tầm quan trọng của hoạt động nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội tại cơ sở; thực trạng chất lượng, tổ chức đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội ở cấp xã; giải pháp mở rộng, phát huy vai trò cộng tác viên không là cán bộ Mặt trận, đoàn thể ở cấp xã và khu dân cư. Một số đại biểu cũng nêu thực trạng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; giải pháp nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong tình hình mới của MTTQ Việt Nam các cấp và đề xuất kiến nghị.


Đồng chí Nguyễn Lan Hương - UVTV Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu tại hội nghị

Trong thời gian qua, công tác DLXH của MTTQ Việt Nam các cấp được hết coi trọng, có chất lượng và đóng góp trực tiếp vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, mỗi đơn vị giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền của địa phương, đơn vị có căn cứ, cơ sở thực tiễn và khoa học phù hợp khi hoạch định chính sách và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các địa phương. Đội ngũ cộng tác viên DLXH do MTTQ Việt Nam các cấp đã huy động, phát huy trong mọi hoạt động của Mặt trận. Với những kinh nghiệm, tâm huyết, thường xuyên, liên tục đảm bảo công tác nắm bắt tình hình, phát hiện vấn đề, dự báo tình hình, phản ánh trung thực các ý kiến trong nhân dân tới cấp ủy, chính quyền. Từ đó, giúp cấp ủy, chính quyền lắng nghe và điều chỉnh hợp lý theo hướng tích cực. Việc phối hợp trong công tác nắm bắt DLXH của MTTQ, các tổ chức thành viên của Mặt trận và các cơ quan liên quan nhịp nhàng, thường xuyên, liên tục. Việc lựa chọn nội dung trong các thời điểm để tập trung nắm bắt tình hình, dự báo phản ánh khách quan, trung thực, không chỉ dừng lại ở vấn đề phát sinh tại địa phương, đơn vị mình mà đã quan tâm đến các vấn đề chung của đất nước và Thủ đô tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh dễ tạo ra điểm nóng, bức xúc…

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố khẳng định đây là hoạt động nhằm trao đổi, thảo luận để đưa công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội đáp ứng được yêu cầu trong thời gian tới. Xác định công tác nắm bắt dư luận xã hội tiếp tục là nhiệm vụ quan trọng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị, MTTQ Việt Nam các địa phương phải đổi mới hoạt động bằng cách huy động lực lượng tham gia đông hơn, sâu hơn và huy động các cá nhân có uy tín trong cộng đồng, có trình độ cùng vào cuộc. Việc nắm bắt dư luận xã hội phải đúng vấn đề người dân quan tâm và bảo đảm khách quan, trung thực. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng yêu cầu, cán bộ Mặt trận và cộng tác viên dư luận xã hội phải đổi mới hoạt động, trong đó chú trọng việc áp dụng công nghệ thông tin; coi trọng ý kiến tư vấn của thành viên các hội đồng tư vấn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư. MTTQ Việt Nam các cấp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan tuyên giáo, cơ quan thông tin truyền thông để tiếp nhận thông tin khách quan, kịp thời…

 

 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020