Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội

12/12/2019 - 08:50 AM
Sáng ngày 11/12/2019, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức toạ đàm “Hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội – Thực trạng và giải pháp”. Đồng thời để có cơ sở thực tiễn đánh giá một cách đầy đủ hơn thực trạng triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các cấp Thành phố Hà Nội, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam trong thời gian tới.
Dự hội nghị có các đồng chí: Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Trung ương MTTQ Việt Nam; Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; đại diện sở Giáo dục, Lao động – Thương binh và xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam một số quận, huyện, thị xã; đại diện một số phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã trao đổi một số kết quả hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội. Theo đó, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25/5/2017 của Thành ủy về việc ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Thành phố; trong năm 2019 đồng chí Bí Thư Thành ủy gặp mặt, đối thoại với đại biểu MTTQ Việt Nam TP; với Nhân dân Thủ đô, đoàn viên, thanh thiếu niên Thủ đô; gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP với công nhân lao động Thủ đô. 30/30 quận, huyện, thị ủy đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại, cấp huyện tổ chức 55 hội nghị đối thoại; cấp xã 740 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các đoàn th
ể cùng cấp và nhân dân trên địa bàn; tại các hội nghị tiếp xúc, đối thoại, cấp ủy, chính quyền tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại diện MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và Nhân dân đồng thời giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và những vấn đề dân sinh bức xúc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân.
Đ/c Đàm Văn Huân Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu ý kiến tại Hội nghị
Tại hội nghị, đã có 9 ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung như: Việc góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo các chương trình, đề án được Mặt trận các cấp TP Hà Nội triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú; nội dung chủ yếu tham gia góp ý kiến đối với dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chủ trương, chính sách của chính quyền cùng cấp. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp TP đã tham gia góp ý nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cùng cấp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, qua đó, đã kiến nghị nhiều nội dung để điều chỉnh những bất cập, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp đã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện góp ý đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, hiện đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Công văn chỉ đạo của Thành ủy số 950-CV/TU ngày 27/6/2018. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị và nhân dân được Mặt trận các cấp TP thực hiện thường xuyên đã đem lại những kết quả tích cực, tạo được hiệu ứng tốt trong nhân dân, qua đó cũng nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong việc kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân đồng thời giải quyết những bấp cập, vướng mắc ở cơ sở, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh, tăng cường sự đồng thuận, thống nhất trong nhân dân. Thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại cấp ủy, chính quyền, cá nhân người có trách nhiệm, thẩm quyền đã trực tiếp trả lời, tiếp thu và giải quyết những vấn đề liên quan đến từng tổ chức, đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân….
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện Quyết định 218 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp TP Hà Nội vẫn còn một số hạn chế: Việc triển khai góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn chậm, chưa tham gia được nhiều ý kiến vào các chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy, chính quyền. Nhận thức về công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước của cấp ủy, chính quyền ở một số cơ sở còn chưa đầy đủ dẫn đến coi nhẹ hoạt động góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam. Trình độ, năng lực cán bộ, công chức Mặt trận tham mưu thực hiện quy định còn hạn chế, số lượng cán bộ chưa tương xứng, một số nơi còn nhầm lẫn giữa phản biện xã hội với góp ý, giữa hình thức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền để thực hiện Quy chế dân chủ và quy định tại Quyết định số 218 với các cuộc tiếp xúc cử tri, đối thoại của người đứng đầu để giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật tố cáo. Chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức góp ý, cách thức tập hợp, phản ánh ý kiến góp ý… khiến việc thực hiện quy định có lúc, có nơi còn khó khăn, vướng mắc. Trong thực hiện hoạt động góp ý ở một số cơ sở, lãnh đạo MTTQ Việt Nam chưa thể hiện được bản lĩnh dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Vẫn còn hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong quá trình góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền….
Đ/c Tạ Văn Sỹ – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ Văn Sỹ - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học Trung ương MTTQ Việt Nam trân trọng những kết quả hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết nhằm hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ. MTTQ Việt Nam cần có hệ thống văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức góp ý, cách thức tập hợp, phản ánh ý kiến góp ý…. Đồng thời MTTQ Việt Nam các cấp cần lựa chọn những cán bộ có đủ năng lực, kiến thức, bản lĩnh chính trị để tham mưu, thực hiện hoạt động góp ý có hiệu quả hoạt động này.
 
                                                                            Từ Ngọc Lâm
                                                                                      

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020