Phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội

12/12/2023 - 06:00 PM
Ngày 12-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố”. Các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Phạm Anh Tuấn, Đặng Thị Phương Hoa và Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn Nguyễn Nam Hà chủ trì tọa đàm. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng phòng DLXH Ban Tuyên giáo Thành uỷ; đại diện Hội Phụ nữ, Hội Nông dân TP; thành viên Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích DLXH của MTTQ TP; cộng tác viên DLXH của MTTQ TP; đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam một số quận, huyện, thị xã; đại diện các ban, ngành của huyện Sóc Sơn.

Đ/c Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị
Cuộc tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng tổ chức hoạt động và những kết quả đạt được trong công tác dư luận xã hội thời gian qua, từ đó, đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác nắm bắt, đánh giá và định hướng dư luận xã hội trong thời gian tới, tạo sự chuyển biến trong công tác nắm bắt, phân tích, tổng hợp và phản ánh kịp thời dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ trong thời kỳ mới.
Đ/c Nguyễn Nam Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn cho biết: Thời gian qua, công tác tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân đã được MTTQ các cấp triển khai và có nhiều chuyển biến tích cực. Tại mỗi kỳ họp HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều có báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các tầng lớp nhân dân và công tác MTTQ Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền cùng cấp. Định kỳ hằng quý, MTTQ Việt Nam thành phố, thành đều có báo cáo tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của nhân dân gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy. Công tác điều tra, nắm bắt nghiên cứu, tập hợp dư luận xã hội đã từng bước đi vào nền nếp, giúp các cấp ủy chính quyền có thêm thông tin, đánh giá đúng hơn, sát hơn tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Trên cơ sở đó, đề ra các giải pháp tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, giải quyết một số vấn đề dư luận xã hội quan tâm, góp phần xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đ/c Nguyễn Hồng Sơn – Trưởng phòng DLXH Ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu tại hội nghị
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng chủ động xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch để tổ chức thực hiện Đề án; trong kế hoạch này đã xác định rõ phương pháp nắm tình hình nhân dân, hình thức thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân, dư luận xã hội và xây dựng đầu mối nắm bắt, cung cấp thông tin là: “Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp, Trưởng ban công tác Mặt trận khu dân cư, chủ nhiệm các hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, cộng tác viên của Mặt trận. Hàng tháng, hằng quý thông qua hệ thống này đều gửi thông tin về Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để tổng hợp. Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện phản ánh ý kiến nguyện vọng nhân dân theo hướng dẫn, quy chế làm việc của Ủy ban MTTQ (bằng văn bản, điện thoại, thư điện tử, zalo). các đoàn thể chính trị - xã hội giao nhiệm vụ và thiết lập việc thu thập ý kiến, nguyện vọng nhân dân trong hệ thống tổ chức mình”.
Các đại biểu đã dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Đền Gióng, huyện Sóc Sơn
MTTQ Việt Nam các cấp cũng làm tốt công tác củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ nắm, tổng hợp tình hình nhân dân, dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận. Thực hiện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo với cấp ủy Đảng có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời. Phối hợp tham mưu giải quyết các điểm nóng trên địa bàn thành phố.
Tuy nhiên công tác nắm bắt, tổng hợp tình hình nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn thành phố còn có những tồn tại hạn chế. Đó là: Chất lượng thông tin phản ánh đã được nâng lên nhưng còn chưa đồng đều, vẫn có tình trạng thông tin phản ảnh thiếu toàn diện chưa đáp ứng yêu cầu của công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thông tin phản ánh còn thiếu chiều sâu; tính dự báo đã được chú trọng nhưng còn chưa thật rõ. Việc thông tin phản hồi, giải đáp, định hướng đối với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm đã có chuyển biến nhưng chưa mạnh. Còn không ít nơi việc nắm bắt Dư luận xã hội của cấp ủy nặng về “nghe” mà coi nhẹ việc tiếp thu, điều chỉnh; cấp thành phố cũng như cơ sở còn hạn chế trong việc cung cấp thông tin phản hồi, định hướng trở lại.
Trên cơ sở đó, Hội nghị tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố”, đã nhận được sự tham gia thảo luận của các đại biểu, trong đó tập trung vào các vấn đề như: Công tác định hướng hoạt động nắm bắt dư luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố: thực trạng, kiến nghị và giải pháp. Thực trạng công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội trong hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và những đề xuất, kiến nghị. Đánh giá về tổ chức và phương pháp hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và những đề xuất, kiến nghị. Kết quả hoạt động, khó khăn, hạn chế của đội ngũ cộng tác viên Dư luận xã hội trọng hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội, và các giải pháp củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội.
Phát biểu tại hội thảo, Trưởng phòng Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Hoàng Sơn, nhấn mạnh: Cách nhìn nhận ý nghĩa, tầm quan trong của công tác dư luận xã hội có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện nắm bắt dư luận. Làm tốt công tác dư luận xã hội sẽ tạo đồng thuận. Sự bùng nổ công nghệ thông tin khiến người dân rất khó nhận diện thông tin chuẩn; đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội chưa được đào tạo chuyên môn nên việc nắm bắt chuyên sâu dư luận xã hội là rất khó. Chủ động hơn trong công tác dự báo các vấn đề dư luận quan tâm đang là vấn đề khó. Vì vậy, thời gian tới người làm công tác nắm bắt dư luận xã hội cần thường xuyên cập nhật thông tin, thường xuyên tổ chức các hội nghị trao đổi, cung cấp thông tin trước tiên và chính thống. Cần có thông tin chính thống để thực hiện nhiệm vụ định hướng, phản hồi thông tin cho người dân.
Kết luận buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Để việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân vừa bảo đảm tính khách quan, trung thực, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân thì công tác nắm bắt dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong thời gian tới đề nghị cần tập trung nắm cho được tâm trạng của người dân về thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các quy định của địa phương. Qua đó, kiểm chứng xem có còn phù hợp không để đưa ra các ý kiến phản biện nhằm đưa nghị quyết, pháp luật vào cuộc sống. Trong nắm bắt dư luận xã hội, cần lựa chọn vấn đề chú trọng nắm bắt những vấn đề thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở địa phương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vấn đề dân sinh bức xúc; công tác Mặt trận, chủ trương định hướng thế nào, cái gì đúng, chưa đúng, đã tốt chưa. Cần chủ động, thông tin kịp thời, cán bộ Mặt trận phải hòa mình với quần chúng để nắm bắt, phản ánh những thông tin, những vấn đề búc xúc, nổi cộm trong nhân dân vì Mặt trận Tổ quốc có hệ thống từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn và có các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, lực lượng rất đông đảo. Đồng chí cũng đề nghị cán bộ Mặt trận và cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở cần áp dụng khoa học công nghệ, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…. Cần nghiên cứu cách thức và thái độ tiếp nhận, cần phải chấp nhận cả thông tin trái chiều để xem xét, tham khảo để đưa ra những tổng hợp, phân tích và định hướng dư luận. Cùng với đó là quan tâm xây dựng mạng lưới cộng tác viên các cấp, thường xuyên kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội từ thành phố đến cơ sở, tập hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn Tổng hợp và Phân tích dư luận xã hội, các chuyên gia có kiến thức, trải nghiệm thực tế. Thông qua các tổ chức thành viên của Mặt trận, mỗi tổ chức thành viên đại diện cho một đối tượng riêng, việc tiếp nhận thông tin đặc thù từng đối tượng là cực kỳ quan trọng, từ đó mới có điều kiện tổng hợp thông tin đa dạng, nhiều thành phần.
* Trước hội nghị toạ đàm các đại biểu đã dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia Đền Gióng, huyện Sóc Sơn
Lê Phương

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020