Phát huy trí tuệ của đảng viên hai chiều, góp phần thực hiện các nhiệm vụ của địa phương

22/08/2023 - 04:44 PM

Sáng 22-8, Đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Sỹ Trường chủ trì kiểm tra việc thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT về việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú tại huyện Đông Anh.

qc.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh đã chủ động triển khai tới toàn hệ thống Mặt trận từ huyện tới cơ sở. Năm 2022, huyện đã tổ chức tập huấn cho 250 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Trưởng ban Công tác Mặt trận khu dân cư; chỉ đạo Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn lập sổ theo dõi, kiểm tra việc lập sổ theo dõi tại các hội nghị giao ban cụm thi đua cuối năm.

Kết quả, năm 2022, ban Công tác Mặt trận các khu dân cư đã giám sát 8.479 đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú tại 193 chi bộ trong toàn huyện, đạt 100% đảng viên; đã biểu dương 2.043 đảng viên, đạt 24,09%; xem xét xử lý 5 đảng viên, đạt 0,06% (chủ yếu do sinh con thứ 3)... Thông qua đây, đã phát huy được vai trò của nhân dân trong theo dõi, đánh giá về phẩm chất, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu, về quan hệ với nhân dân cư trú của đảng viên và gia đình. Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể chính trị - xã hội đã kịp thời trao đổi, góp ý trên tinh thần xây dựng, thẳng thắn, tăng cường đoàn kết, nâng cao sự tin cậy, yêu mến của nhân dân đối với cơ quan công quyền. Đồng thời cũng giúp đảng viên nâng cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện các quy định pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh...

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn cũng đề nghị huyện Đông Anh làm rõ thêm giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế; công tác tuyên truyền để nhân dân tham gia cùng Mặt trận trong giám sát, phát huy vai trò của đảng viên tại nơi cư trú...

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Sỹ Trường đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh cần tăng cường kiểm tra việc thực Hướng dẫn 30 tại cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò giám sát của người dân với đảng viên. Việc giám sát phải công tâm, khách quan để phát huy tốt vai trò của Mặt trận, tuy nhiên, cần linh động, không quá cứng nhắc làm khó đảng viên. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tăng cường chủ động liên hệ với đảng viên sinh hoạt 2 chiều; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của đảng viên góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương...

Theo HNM

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020