Phát huy vai trò hạt nhân của các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu trong xây dựng Thủ đô và đất nước

28/03/2024 - 11:01 AM
Chiều 27/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đoàn đại biểu Nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội tham gia Chương trình Hành trình kết nối năm 2024. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu


Làm tốt vai trò cầu nối, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết: Với vị trí là trái tim của cả nước, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm văn hóa, khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế, trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
 
Đồng hành với chính quyền Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp Thành phố luôn giữ vai trò là trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng ích nước, lợi dân, hướng thiện; vận động, quản lý, sử dụng có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Quỹ cứu trợ; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng các nội dung công tác liên quan đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong Nhân dân. 
 
Quang cảnh buổi gặp mặt
 
Những kết quả tích cực này có sự đóng góp bền bỉ, trách nhiệm, bằng tình yêu Hà Nội của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu. Trong những năm qua, với vai trò, vị trí, uy tín của mình, các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, dân tộc thiểu số, nhân sĩ, trí thức Thành phố đã cùng chung tay, góp sức vào việc chăm lo, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy, lan toả tình yêu Hà Nội, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hiến nghìn năm của Thủ đô.
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương báo cáo tại buổi gặp mặt
 
Các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu Thành phố bày tỏ niềm vui, phấn khởi khi được gặp đồng chí Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo Trung ương. Đồng thời, bày tỏ niềm tin sâu sắc đối với công cuộc đổi mới đất nước và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí do Đảng lãnh đạo, đồng thời, quan tâm và đánh giá cao hoạt động của Quốc hội và các cơ quan dân cử ngày càng đổi mới, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng cao kỳ vọng của Nhân dân. Các đại biểu mong muốn Quốc hội sớm thông qua Luật Thủ đô, xác lập cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để Hà Nội phát triển, xứng đáng là Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình; mong muốn Chủ tịch Quốc hội sẽ có nhiều cuộc gặp gỡ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, hiến kế của đội ngũ nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số đối với công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc và xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
 
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm phát biểu ý kiến

Có chính sách đặc thù thu hút nhân tài, tạo môi trường thuận lợi cho đội ngũ trí thức đóng góp xây dựng, phát triển Thủ đô
 
Phát biểu tại buổi gặp, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội mong muốn Chủ tịch Quốc hội tổ chức nhiều cuộc gặp mặt lắng nghe ý kiến, hiến kế đóng góp vào sự phát triển, đoàn kết của các đại biểu tôn giáo, dân tộc tại các địa phương, vùng miền. Đồng thời, Đảng, Nhà nước cần quan tâm việc mở rộng xây dựng, mở rộng cơ sở tôn giáo, đào tạo nguồn nhân lực lãnh đạo các tổ chức tôn giáo. Theo Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm: “Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo có vị trí đặc biệt, có tính chất đặc thù. Cốt lõi của đoàn kết là phải có chính sách đúng đắn và sự tôn trọng thực chất. Đoàn kết các tôn giáo cần phải hoàn thiện chính sách, pháp luật, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tập hợp, phát huy những giá trị đạo đức, văn hoá tốt đẹp của tôn giáo trong xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá Việt Nam".
 
Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm phát biểu ý kiến
 
Nghệ sỹ Nhân dân Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: Với lực lượng hơn 4.300 văn nghệ sĩ hiện đang sinh hoạt trong các đơn vị nghệ thuật, các tổ chức hội và hàng trăm nghệ sĩ tự do, hằng năm, đã cho ra đời hàng ngàn tác phẩm, làm phong phú đời sống tinh thần của Nhân dân Thủ đô. Đây cũng là lực lượng đặc biệt tạo nên sức mạnh mềm, cũng như nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước, đặc biệt là xây dựng các hệ giá trị và chuẩn mực con người Việt Nam nói chung; xây dựng con người mới của Thủ đô văn minh, thanh lịch.
 
PGS.TS Bùi Thị An phát biểu ý kiến
 
PGS.TS Bùi Thị An, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Kinh tế, Chủ tịch Hội nữ trí thức Thành phố Hà Nội mong muốn Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm và mong Quốc hội sẽ có những nghị quyết, hoặc giao cho Thành phố có những chính sách đặc thù để thu hút nhân tài, tạo môi trường thuận lợi tối đa cho đội ngũ trí thức thỏa sức sáng tạo, đem trí tuệ và sức lực đóng góp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.
 
Lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ đóng góp vào tiến trình phát triển của Thủ đô, đất nước
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tổ chức Hành trình kết nối của Đoàn đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số Thành phố. Đồng chí nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong tiềm thức, mỗi người dân Việt Nam đều tự hào là "con Rồng, cháu Tiên", cùng chung nguồn cội, đều là anh em một nhà.
 
Đảng, Nhà nước ta, trong những năm qua, luôn xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quan trọng, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và nhân tố có ý nghĩa quyết định trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
“Cuộc gặp mặt này là minh chứng cho sự thống nhất ý chí và hành động, ý thức trách nhiệm của những công dân Thủ đô tiêu biểu, vì sự phát triển chung của thành phố Hà Nội và cả nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng Đoàn đại biểu Nhân sĩ, trí thức,
chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số thành phố Hà Nội
 
Đánh giá cao những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, có sự đóng góp rất đáng trân trọng các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, các vị nhân sỹ, trí thức đang sinh sống, làm việc, sinh hoạt trên địa bàn Thành phố. 
 
Ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, nhất là cộng đồng nhân sĩ, trí thức, tín đồ tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội. Khơi dậy khát vọng và trách nhiệm phát triển Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến và anh hùng, Thành phố sáng tạo, Thành phố vì hòa bình, trung tâm đầu não chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, kinh tế và hội nhập quốc tế; quyết tâm xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, phát triển ngang tầm với Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. 
 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao quà lưu niệm tặng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
 
Nhất trí với ý kiến phát biểu của đại biểu cho rằng Thủ đô Hà Nội cần đặc biệt chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong nước và quốc tế vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/12/2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
 
Cùng với đó, Thành phố thực hiện các chủ trương về vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống "tốt đời đẹp đạo", đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Thủ đô, bảo vệ Tổ quốc; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và các nguồn lực của các tôn giáo cho sự nghiệp phát triển đất nước; có biện pháp hiệu quả để bảo đảm cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ được Nhà nước công nhận. 
 
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao quà lưu niệm tặng các đại biểu
 
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển; có cơ chế thúc đẩy tính tích cực, ý chí tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện giảm nghèo đa chiều, bền vững; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, người có uy tín tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Thành phố cần huy động, phân bổ, sử dụng, quản lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Bên cạnh đó, tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân.
 
“Các đại biểu nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội sẽ phát huy hơn nữa vai trò của mình, là hạt nhân trong mọi phong trào; lan tỏa, định hướng, truyền cảm hứng cho các lực lượng xã hội khác, nhất là cho thế hệ trẻ góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của Thủ đô Hà Nội và của cả nước”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhắn nhủ.
 
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, quyền hạn; tạo điều kiện cho nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Các tin tức khác

Tự hào chiến sĩ Điện Biên

16/04/2024 - 32 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020