Phúc Thọ tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua, triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2022

11/03/2022 - 07:13 PM

Sáng 10/3, Tại Hội trường MTTQ&các đoàn thể huyện Phúc Thọ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện tổ chức Hội nghị ký giao ước thi đua, triển khai vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022 và lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Toan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện; lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện, Trưởng ban Tư vấn Dân chủ - Pháp luật huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.

Nhằm phát huy sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; tiếp tục thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân huyện Phúc Thọ góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân, dân  trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện hướng về biển, đảo Việt Nam, nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện đã phát động và kêu gọi các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân trên địa bàn Huyện khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022 để bày tỏ tình cảm của quân, dân huyện Phúc Thọ đối với cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên Đảo đang làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn sự bình yên và chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Mức tham gia ủng hộ: Vận động mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị ủng hộ ít nhất 01 ngày lương. Vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình. Thời gian ủng hộ từ ngày 05/3/2022 đến ngày 31/5/2022. Tại hội nghị, Mặt trận huyện phát động, vận động các đại biểu tham dự tham gia ủng hộ Qũy với tình cảm, trách nhiệm, tinh thần hướng về biển đảo việt nam thân yêu.
  
Đồng chí Lê Thị Toan - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện phát biểu chỉ đạo
 
 Các đại biểu dự Hội nghị tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022
Cũng tại hội nghị, 03 cụm thi đua của MTTQ Việt Nam Huyện đã thực hiện ký giao ước thi đua năm 2022 với 7 nội dung thi đua trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế  - xã hội, an ninh quốc phòng của Huyện. Các cụm thi đua sẽ xây dựng quy chế thi đua riêng, phù hợp cho từng cụm, quan tâm công tác giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, chế độ kiểm tra chéo giữa các đơn vị. Các nội dung thi đua, chấm điểm thi đua và bình xét thi đua, cơ cấu  khen thưởng bám sát sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện.
  Các xã, thị trấn ký kết giao ước thi đua năm 2022

       Các đại biểu phát biểu ý kiến
Để tiếp tục việc lấy ý kiến của đại diện các phòng, ban, ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Luật thực hiện dân chủ tại cơ sở, tại hội nghị đã tập trung thảo luận, lấy kiến của các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị -xã hội huyện; Trưởng Ban Tư vấn Dân chủ - Pháp luật huyện, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham gia góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Các ý kiến tập trung đóng góp về cơ chế đảm bảo phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân đại diện cho tổ chức và nhân dân ở cơ sở; trách nhiệm của các chủ thể trong tổ chức thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn; vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tham gia trực tiếp vào việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân... và những nội dung khác đã nêu trong dự thảo Luật nhằm tạo cơ chế pháp lý mở rộng và nâng cao chất lượng quyền làm chủ của nhân dân.
           
Hoàng Thị Cúc
 
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020