Phúc Thọ tổ chức Hội nghị triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023

14/12/2023 - 03:04 PM
Chiều 13/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Võng Xuyên và xã Hát Môn năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Lê Văn Thu – HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, đại diện lãnh đạo UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Võng Xuyên và Hát Môn.
 
Đồng chí Lê Thị Toan – UVTV HU, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ hướng dẫn triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới  nâng cao năm 2023
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ thông qua Kế hoạch tổ chức và hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân xã Võng Xuyên, Hát Môn về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã Võng Xuyên, Hát Môn sẽ báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền xây dựng và triển khai kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và kế hoạch lấy ý kiến sự hài lòng của người dân năm 2023 tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Toan – UVTV Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: các tổ chức chính trị - xã hội huyện chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội các xã tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao và kế hoạch lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với 2 xã: Võng Xuyên, Hát Môn đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 với các hình thức phù hợp. Các phòng các ban, phòng, ngành phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử huyện, Trang diễn đàn huyện, trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở…Đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Võng Xuyên, Hát Môn triển khai thực hiện lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận xã nông thôn mới nâng cao tới Ban công tác Mặt trận thôn và tiến hành việc lấy phiếu theo quy định, đồng thời phối hợp tốt với UBND, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, trong công tác triển khai lấy phiếu đảm bảo thời gian theo kế hoạch của huyện và đạt kết quả tốt.
Thông qua hội nghị, đại biểu nắm được các bước triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, phấn đấu hoàn thành việc lấy phiếu hài lòng của người dân đảm bảo tiến độ và đạt kết quả tốt nhất, đưa hai xã Võng Xuyên và Hát Môn về đích nông thôn mới nâng cao vào năm 2023. 
 
Hoàng Thị Cúc
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020