Quận Ba Đình tổ chức Hội nghị tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn.

10/03/2023 - 03:44 PM

Chiều ngày 09/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Ba Đình đã tổ chức Hội nghị tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn quận vào các dự thảo kế hoạch của Quận ủy Ba Đình.
Dự hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng Ban Dân chủ pháp luật UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí UVTV, lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, lãnh đạo UBND quận. Cùng dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức thành viên của MTTQ quận; các bác, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam 14 phường; các bác là chuyên gia am hiểu trong các lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn quận.
Tại hội nghị, đã có 26 ý kiến đăng ký phát biểu trong đó có 15 ý kiến phát biểu trực tiếp vào 8 bản dự thảo các kế hoạch của Quận ủy để triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gồm (1) kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; (2) kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; (3) kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; (4) kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30/8/2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; (5) kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; (6) kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; (7) kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh cùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 81-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030; (8) kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Toàn cảnh Hội nghị
Các ý kiến đều đánh giá cao công tác xây dựng dự thảo các kế hoạch của Ban soạn thảo. Đây là các kế hoạch rất quan trọng, là kế hoạch khung để thực hiện từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nội dung các Nghị quyết bao trùm lên tất các các lĩnh vực trọng đời sống, kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn quận. Các ý kiến cũng cơ bản đồng tình với các dự thảo kế hoạch, tuy nhiên Ban soạn thảo cần nghiên cứu, xây dựng phần bố cục, thể thức, chỉ tiêu của kế hoạch, văn phong, thẩm quyền và hành lang pháp lý phải phù hợp với thực tế tại địa phương; cần bổ sung và làm rõ hơn nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền. Bổ sung thêm phần tổ chức thực hiện, trách nhiệm, chế độ thông tin báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện kế hoạch.
Bên cạnh những nhận xét chung, nhiều đại biểu đã có ý kiến góp ý trực tiếp cho từng dự thảo kế hoạch nhằm giúp quận đưa ra được kế hoạch thực hiện hoàn chỉnh và phù hợp nhất với tình hình thực tế của quận.
 
                                                                   C.Q.H
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020