Quận Bắc Từ Liêm hiệp thương kiện toàn Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.

08/12/2020 - 02:41 PM
Sáng ngày 08/12/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức kỳ họp thứ IV hiệp thương kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Ban Thường vụ Quận ủy; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Thực hiện Quyết định số 82 - QĐ/QU ngày 30/11/2020 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về phân công Quận ủy viên đối với đồng chí Vương Văn Thân - QUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đến nhận công tác tại Ban Dân vận Quận ủy, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Ban Dân vận Quận ủy; Thông báo số 63 -TB/QU ngày 30/11/2020 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về việc phân công đồng chí Văn Thúy Hoa - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, giới thiệu hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận tặng hoa chúc mừng
Tại hội nghị, sau khi nghe các tờ trình của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về kiện toàn Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa II, nhiệm kỳ 201 - 2024. Hội nghị đã hiệp thương cử đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đại diện cấp ủy tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận giữ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận; hiệp thương cử đồng chí Văn Thúy Hoa - UVTV Quận ủy tham gia Ủy viên ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa II nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chúc mừng các đồng chí được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận hiệp thương cử tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; chúc mừng đồng chí Vương Văn Thân về nhận công tác mới tại Ban Dân vận Quận ủy; đồng chí Văn Thúy Hoa được cử giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa II nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Đồng thời đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, phong trào thi đua, các cuộc vận động, trong đó tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lân thứ XIII của Đảng, tích cực đẩy mạnh thi đua yêu nước; nghiệm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; tập trung triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt vai trò của MTTQ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tuyên - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị đồng chí Vương Văn Thân - nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sang vị trí công tác mới tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng chí Văn Thúy Hoa tiếp tục phát huy thành tích của MTTQ quận,, đoàn kết xây dựng MTTQ quận thực sự là khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị công tác mới.
Minh Vịnh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020