Quận Đống Đa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024

28/12/2023 - 10:32 AM
Chiều ngày 27/12/2023, quận Đống Đa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Lê Tuấn Định - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Quận; Nguyễn Thị Minh Hiền - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ; lãnh đạo HĐND, UBND Quận; các đồng chí Chánh văn phòng Quận uỷ, HĐND - UBND Quận; Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội Quận.
Đánh giá kết quả năm 2023, đại diện các cơ quan khẳng định, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động, tăng cường chỉ đạo, điều hành, cộng đồng trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, góp phần quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của luật, lãnh đạo 03 cơ quan đã tích cực đổi mới phương thức hoạt động, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả… 03 cơ quan đã bám sát nội dung trọng tâm của chương trình, kế hoạch đã đề ra, tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, phát huy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm của mỗi cơ quan; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, qua đó đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XXVIII, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chức năng nhiệm vụ của các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai có hiệu quả các chương trình công tác của Mặt trận và các đoàn thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phát động các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước; tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và vận động Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; tham gia hòa giải ở cơ sở; tuyên truyền, vận động đồng bào có đạo thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, sống tốt đời, đẹp đạo nhằm củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông, lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động…Đẩy mạnh triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động ủng hộ các loại quỹ đạt kết quả cao được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng…Công tác nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chăm lo, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Việc thực hiện quy chế dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai chất lượng, hiệu quả …
Tại Hội nghị, HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Quận; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp công tác năm 2024 và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ; trong đó phối hợp thực hiện các chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Trường Thọ - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy đề nghị HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy những kết quả đạt được trong năm 2023, nâng cao hiệu quả, chất lượng chương trình phối hợp năm 2024; phát huy hơn nữa vai trò để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của Quận năm 2024./.
Ủy ban MTTQ quận Đống Đa
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020