Quận Hà Đông đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

20/08/2018 - 08:05 AM

Ngày 14/8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Hà Đông đã ban hành Hướng dẫn số 100-HD/TG, hướng dẫn tuyên truyền kết quả 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

    Theo đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền những kết quả nổi bật qua 15 năm triển khai Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (giai đoạn 2003 - 2018) và 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn đô thị mới, đô thị văn minh” (giai đoạn 2016 - 2018) và kết quả triển khai các mặt công tác của MTTQ, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền giới thiệu gương điển hình tiên tiến, có nhiều đóng góp với MTTQ trong việc phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với hình thức phong phú, đa dạng, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tiễn, tránh lãng phí, hình thức; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.


 Lãnh đạo quận dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Mộ Lao. 

     Thông qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong toàn quận vể việc tiếp tục tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ trong thời kỳ mới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

       Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, tiến hành trang trí, cổ động tại trụ sở nơi làm việc, các khu trung tâm, các trục đường chính của quận, vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc...; tích cực đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc./.

 

MTTQ quận Hà Đông

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020