Quận Hà Đông huy động toàn bộ hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch Corona (nCoV)

06/02/2020 - 04:50 AM
Để chủ động làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn quận, ngày Thường trực Quận ủy Hà Đông ban hành Công văn số 1472-CV/QU yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, thủ trưởng các cơ quan đơn vị từ quận đến cơ sở cần xác định công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Đoàn viên thanh niên quận Hà Đông phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân phòng chống dịch nCoV.
Quận ủy yêu cầu các cấp ủy khẩn trương quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp và các biện pháp do UBND Thành phố, Sở Y tế, UBND quận đề ra, huy động toàn hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và toàn dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp thành công. 
 UBND quận tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thành phố, chỉ đạo ngành Y tế, ngành Giáo dục quận, UBND các phường chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ kinh phí, nhân lực cho công tác phòng chống dịch theo quy định; xây dựng các phương án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm/nghi nhiễm bệnh trên địa bàn quận, thực hiện triệt để, tuân thủ các biện pháp dự phòng, theo dõi, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn. Trong trường hợp cần thiết, tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị để tập trung phòng, chống dịch; nắm chắc tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, thường xuyên tổng hợp báo cáo Thường trực Quận ủy và Thành phố theo quy định. 
Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến tổ dân phố đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến, thông tin kịp thời, chính xác về tình hình, diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận để mọi người đều nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch, từ đó nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng; hạn chế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh, các trường hợp nhiễm bệnh trên địa bàn. Đấu tranh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân./.
MTTQ quận Hà Đông

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020