Quận Hai Bà Trưng sơ kết công tác Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

15/07/2022 - 10:48 AM
Sáng ngày 14/7/2022 tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã tổ chức sơ kết công tác Thanh tra nhân dân (TTND) và Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hiền Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban TTND và Trưởng ban GSĐTCCĐ của 18 phường.
Trong 6 tháng vừa qua, các ban TTND và các ban GSĐTCCĐ 18 phường đã bám sát hướng dẫn số 04/HD-MTTQ-BTT ngày 28/02/2022 về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác TTND, GSĐTCCĐ năm 2022. Với tổng số 191 vị là thành viên của 18 Ban TTND và 269 vị là thành viên của 48 Ban GSĐTCCĐ đã phát huy vai trò tích cực trên lĩnh vực được phân công. Để tạo điều kiện thuận lợi, các thành viên đã được cấp thẻ, được cung cấp danh mục dự án đầu tư trên địa bàn trong năm 2022 bằng nguồn vốn phân cấp quản lý.
Thông qua hoạt động Thanh tra nhân dân cho thấy việc thực hiện các chế độ, chính sách từ cơ sở đảm bảo đúng, đủ, kịp thời vào các dịp ngày Lễ, Tết. Việc thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách Người có công, người có hoàn cảnh khó khăn… được thực hiện công khai, minh bạch.
Kết quả hoạt động của các Ban GSĐTCCĐ 18 phường đã tham gia giám sát với 45 dự án đầu tư trên địa bàn. Thông qua thực hiện chức năng giám sát của Mặt trận đã phát hiện kịp thời và phản ánh với đơn vị thi công kịp thời khắc phục để nâng cao chất lượng các công trình như đường, ngõ xóm, về xử lý chất thải và vệ sinh môi trường.
Tại hội nghị, đã có 06 ý kiến tham luận đóng góp vào nâng cao hiệu quả trọng tâm công tác TTND, GSĐTCCĐ; trong đó đề nghị các Ban quản lý, chủ đầu tư các dự án của quận cũng cần tăng cường sự phối hợp, thông báo công khai về kỹ thuật, thời gian triển khai dự án trên địa bàn các phường để Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ra quyết định thành lập Ban GSĐTCCĐ, kịp thời thực hiện việc giám sát.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Hiền Phương đã ghi nhận những kết quả công tác TTND, GSĐTCCĐ của quận đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 và đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2022, các Ban TTND, GSĐTCCĐ cần phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân, tập trung giám sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật, các công trình dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; phối hợp tham gia công tác hòa giải ở cơ sở, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Quỳnh Nguyễn 
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020