Quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị lần thứ 13 Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024

28/03/2024 - 04:40 PM
Sáng ngày 27/3/2024 tại hội trường Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã tổ chức hội nghị lần thứ 13.
Dự Hội nghị có các ông, bà: Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Quốc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm; Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy; các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, các tổ chức thành viên và toàn thể các vị Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV.
Đ/c Nguyễn Quốc Khánh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm phát biểu chỉ đạo.
Hội nghị đã nghe: bà Hoàng Thị Ánh Hồng – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày báo cáo kết quả tổ chức hội nghị Ban công tác Mặt trận ở tổ dân phố và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp phường tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Tờ trình về việc triệu tập Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; Tờ trình về việc phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ông Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Ban Thường trực, người đứng đầu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV, nhiệm kỳ 2019 - 2024; dự kiến các nội dung tham luận tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Hội nghị thảo luận, tham gia góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.
Với 07 lượt ý kiến phát biểu, các đại biểu dự hội nghị đã đồng tình và nhất trí cao với các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; đồng tình và nhất trí với dự thảo Báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khóa XVII trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; nhất trí cao với dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.
Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khóa XV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 giao Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, hoàn chỉnh các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029; đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên, các cá nhân tiêu biểu và Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn quận, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 dự kiến tổ chức vào ngày 28/6/2024.
                                                                                         Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020