Quận Hoàn Kiếm tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

20/03/2023 - 02:18 PM

 
Luật Đất đai hiện hành được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 29/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014, được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung. Sau gần 10 năm tổ chức thi hành Luật Đất đai, công tác quản lý đất đai đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo ra hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ và khả thi cho việc khai thác nguồn lực và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và có hiệu quả đất đai, phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị; tạo điều kiện cho đất đai tham gia vào thị trường bất động sản; tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.
Tuy nhiên, công tác quản lý và sử dụng đất còn tồn tại, hạn chế. Nguyên nhân do đất đai có tính lịch sử, phức tạp; việc thi hành pháp luật về đất đai ở một số nơi còn chưa nghiêm; chính sách, pháp luật còn có những bất cập, một số nội dung của pháp luật có liên quan chưa thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai; việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm chưa được thực hiện tốt; một số nội dung phát sinh mới trong thực tiễn nhưng pháp luật chưa có quy định điều chỉnh… Do đó đặt ra yêu cầu phải xây dựng dự án Luật đất đai (sửa đổi) và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về đất đai đồng bộ, thống nhất, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Quang cảnh hội nghị.
Với tinh thần khẩn trương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã ban hành Kế hoạch số 07/KH-MTTW-BTT ngày 06/02/2023 về việc “Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận Hoàn Kiếmtới các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường trên địa bàn Quận. Việc tổ chức hội nghị góp ý kiến được MTTQ , các tổ chức thành viên các cấp tích cực triển khai một cách rộng rãi, thông qua nhiều hình thức như: tại Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở tổ dân phố; tại các hội nghị góp ý do MTTQ Việt Nam các phường và các tổ chức thành viên tổ chức; lấy ý kiến thông qua hệ thống trang Fanpage của MTTQ Việt Nam các cấp và qua tiếp nhận các văn bản góp ý…
Chiều ngày 16/3/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải – UVBTT, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Hoàng Hữu Tiến – Phó Trưởng ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm và gần 100 đại biểu là các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường và cán bộ cơ sở, Nhân dân trên địa bàn quận.
Tại hội nghị có 14 ý kiến đóng góp chất lượng tập trung vào những nội dung như: Về vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Về thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Về phát triển quỹ đất; Về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; Về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; Về chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; Về phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; Về hộ gia đình sử dụng đất...
Các đại biểu thảo luận góp ý.
Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung nghiên cứu, cho ý kiến đối với những nội dung của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) với tinh thần dân chủ, công khai, chất lượng, thiết thực, qua đó phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam quận và Nhân dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và thi hành Luật Đất đai.
                                                                                        Bích Ngọc
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020