Quận Long Biên tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, chống biến đỏi khí hậu của Ban đoàn kết Công giáo quận năm 2024

28/03/2024 - 04:17 PM
Thực hiện chương trình công tác năm 2024, sáng ngày 28/3/2024, tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 7 phường Long Biên, Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam quận Long Biên tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu.
 Ông Trần Quang Huy – Trưởng phòng môi trường, viện nghiên cứu môi trường và các vấn đề xã hội báo cáo viên và toàn cảnh hội nghị
Dự hội nghị có; Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam quận, ông Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Long Biên. Phúc Lợi, Ngọc Lâm; đại diện các gia đình giáo dân của 03 họ đạo Tử Đình, Nông Vụ, Ngọc Lâm.
Báo cáo viên trao đổi với các đại biểu dự hội nghị về Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thữ XIII; Luật bảo vệ môi trường năm 2020 về quy định quản lý, phân loại rác thải sinh hoạt; về biến đổi khí hậu; về trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghệp thực hiện công tác bảo vệ môi trường; Công tác môi trường ở khu dân cư; Về biến đổi khí hậu, định nghĩa, nguyên nhân, hậu quả, chính sách ứng phó biến đổi khí hậu; công đồng dân cư tham gia ứng phó biến đổi khí hậu…
Qua buổi tuyên truyền đã cung cấp thêm cho các đại biểu dự hội nghị những nội dung cơ bản về Luật bảo vệ môi trường, chống biến đỏi khí hậu trên địa bàn các phường có đồng bào Công giáo và quận Long Biên và cũng là thực hiện tốt chủ đề năm 2024 của quận “Năm hành động vì cảnh quan, môi trường, đô thị và chuyển đổi số”./.
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020