Quận Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

03/03/2023 - 09:01 AM

Chiều ngày 01/3/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Chủ trì hội nghị do đồng chí Phùng Công Hải và đồng chí Giang Minh Hồng – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận.
Tham dự hội nghị có đồng chí Từ Ngọc Lâm-Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; đại diện Thường trực HĐND – UBND quận; Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; các tổ chức thành viên thuộc quận; Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật, Ban tư vấn Kinh tế - Văn hoá- Xã hội Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và các phòng, ban, ngành liên quan.
 

 
Ông Dương Nguyên Thái-Thành viên Ban tư vấn DCPL Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận
phát biểu góp ý tại hội nghị
 
Hội nghị góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) có ý nghĩa quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến. 
Qua đó, đã có 7 đại biểu phát biểu trực tiếp, 14 ý kiến bằng văn bản và 98 ý kiến tham gia đóng góp bằng phiếu trên đường link của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận triển khai. Các ý kiến tham gia góp ý tập trung vào việc thể chế hóa các quy định liên quan đến MTTQ Việt Nam trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); quy định về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; quy định về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; quy định về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất; quy định về cho phép chuyển nhượng, thế chấp “quyền thuê trong trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm”; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực: thẩm quyền giải quyết tranh chấp về đất đai quy định chuyển toàn bộ sang cho TAND giải quyết; việc quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng,…
 

 
Đồng chí Phùng Công Hải-PCT Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu kết luận hội nghị
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Công Hải-Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã ghi nhận và tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian qua, hệ thống MTTQ các cấp rất quan tâm tới việc xây dựng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bởi dự thảo Luật này tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, chính trị, môi trường, quốc phòng - an ninh, tác động đến mọi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của Nhân dân, góp phần giải quyết các vụ việc khiếu kiện hiện nay liên quan đến đất đai. Thông qua hội nghị nhằm thực hiện trách nhiệm của MTTQ trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến tham gia đóng góp ý kiến của các tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học và đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức trong hệ thống MTTQ Việt Nam và toàn dân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai nhằm góp phần hoàn thiện để Luật sớm đi vào đời sống./. 
MTTQ Việt Nam quận Nam Từ Liêm

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020